Webbinarier om skolans teknikundervisning

Under förra året har du kunnat lyssna och delta i flera webbinarier. Syftet är att synliggöra tekniken och inspirera till hur teknikundervisningen kan genomföras på olika sätt för olika årskurser. Nu inleder vi med ett webbinaium för förskolan. 

Flicka sitter vänd mot dator.  

Kommande webbinarier för för- och grundskolan:

Programmering i förskolan

Tid: 14 april kl 15:30-16:00
Plats: Online via Zoom.

I det här webbinariet får vi ta del av hur Strängnäs kommun arbetar med att utveckla programmeringsundervisningen på sina förskolor. Sarah Wolf Näsström, pedagogisk utvecklingsledare, och Bella Karlsson, försteförskollärare, har tagit fram en ”programmeringsbox” med material och tillhörande handledning. De kommer under webbinariet presentera hur de arbetat med boxen, visa delar av materialet och några övningar, samt prata lite om hur de tänker kring programmering med förskolebarn och vad den undervisningen kan bidra till.

Presentationen är ca 30 minuter, sedan finns möjlighet att ställa frågor till Sarah och Bella.

Mer information:

Under rubriken Kompetensutveckling och CETIS Lärresurser hittar du mer information och webbinariet för förskolan som sändes i maj. 

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU