08 december 2020

Barnafrid har hösten 2020 arrangerat en evidensbasead online-utbildning i CFTSI (Child and Family Traumatic Stress Intervention) i samarbete med Finland. Utbildningen vänder sig till behandlande personal med uppdrag att ge krisstöd till barn och deras omsorgspersoner.

foto på händer som håller en grön kvist.

Det är andra gången som Barnafrid håller utbildningen med stöd av en av metodens grundare som utbildare: Carrie Epstein, LCSW-R Assistant Professor vid Yale Child Study Center, USA. Carrie Epstein är också chef för Clinical Services and Training vid Childhood Violent Trauma Center vid Yale Child Study Center.
- Vi är glada över att kunna erbjuda den här typen av utbildningar för behandlare som arbetar med krisstöd. CFTSI-metoden har visat sig vara effektiv för att minska posttraumatiska stressreaktioner och är därför en viktig pusselbit för yrkesverksamma som möter barn som utsatts för våld, säger Poa Samuelberg, utredare på Barnafrid och kursansvarig.

Erfarna yrkesverksamma

I utbildningen deltog erfarna psykologer och socionomer från ett flertal Barnahus samt från Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.
- Det är extra roligt att även kunna arrangera utbildningen i samarbete med finska Barnahus. Inom kort påbörjas också utbildningshandledning via länk för att integrera teori och praktik. Utbildning i evidensbaserad kris-intervention har länge efterfrågats av Barnahusen och vi ser fram emot att följa implementering av metoden i Sverige.

Intervention

CFTSI är en kort (5—8-sessioner), evidensbaserad intervention för våldsutsatta barn 7—18 år. Interventionen inleds redan inom 30—45 dagar efter en traumatisk händelse eller avslöjande av fysiska eller sexuella övergrepp. Målet med CFTSI är att minska posttraumatiska stressreaktioner och uppkomsten av PTSD genom ökad kommunikation och familjestöd. Som ett evidensbaserat tidigt ingripande fyller CFTSI klyftan mellan de standardiserade akuta interventioner och evidensbaserade, långvariga behandlingar som krävs för att hantera varaktiga posttraumatiska reaktioner.

Framgångsrik metod

CFTSI används framgångsrikt för barn med omfattande traumaerfarenhet. Dessutom kan CFTSI fungera som en sömlös introduktion till traumafokuserad eller annan psykologisk behandling vid behov. Inom kort lanseras en modifierad manual för familjehemsplacerade barn och metodstöd för intervention till yngre barn är även under utformning.

En randomiserad kontrollerad studie (RCT) vid Yale School of Medicine 2009 av barn och ungdomar (7—18 år) som fått CFTSI:

  • 65 procent var mindre benägna än en jämförelsegrupp att uppfylla kriterierna för fullständig PTSD vid tre månaders uppföljning.
  • 73 procent var mindre benägna än jämförelsegrupp att uppfylla kombinerade kriterier för partiell och fullständig PTSD vid tre månaders uppföljning.
  • En utvärdering av kris-intervention med CFTSI vid Safe Horizon Child Advocacy Centers i New York, USA visar genomgående jämförbar minskning av symtom på posttraumatisk stress.
Se mer om studien här (länk utanför LiU): Yale Child Study Center

Child and Family Traumatic Stress Intervention < Child Study Center: Community Partnerships (yale.edu)


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.