Festival om miljöfrågor med ungt engagemang

Den 2 april 2022 ägde evenemanget "Reclaiming Futures – Storying Change Science/Environmental Humanities/Anthropocene Festival" rum på konstcentret Färgfabriken i Stockholm.

En bild tagen under paneldiskussionen om giftiga framtider under festivalen. Paneldiskussion om Giftiga framtider under festivalen. Marietta Radomska

Under festivalen samtalade tonåringar och forskare om klimatförändringar, miljöfrågor och vårt förhållande till ekologi. Unga filmare och konstnärer visade sina verk som behandlar dessa nyckelfrågor.

Festivalen arrangerades som en del av forskningsprojektet ”Reclaiming Futures: Storying Change”, som utforskar nya former av vetenskaplig kommunikation och att berätta historier om miljön genom ett gemensamt arbete av gymnasieelever, konstnärer och forskare.

Bild på ett papper med sportryck från svamp.Konstverk med sportryck från svamp. Foto Janna HolmstedtI projektet deltar ungdomar och forskare, lärare, filmare, konstnärer och vetenskapsjournalister med sina insikter i klimat- och forskningskommunikation. Under 2021 och 2022 samlades tonåringarna och forskarna för workshops och samtal om dagens klimat- och miljösituation. Ungdomarna utbildades i kulturell kommunikation och lärde sig att formulera sina egna berättelser genom bilder och filmskapande, för att senare göra ett antal kortfilmer och egna berättelser.

Reclaiming Futures är en gemensam satsning av: Konsthallen Färgfabriken, The Posthumanities Hub, Kajman Media och KW Produktion. Det har också stöttats av FORMAS.

Mer info och bilder från evenemanget

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU