06 april 2022

Den 2 april 2022 ägde evenemanget "Reclaiming Futures – Storying Change Science/Environmental Humanities/Anthropocene Festival" rum på konstcentret Färgfabriken i Stockholm.

En bild tagen under paneldiskussionen om giftiga framtider under festivalen. Paneldiskussion om Giftiga framtider under festivalen. Marietta Radomska

Under festivalen samtalade tonåringar och forskare om klimatförändringar, miljöfrågor och vårt förhållande till ekologi. Unga filmare och konstnärer visade sina verk som behandlar dessa nyckelfrågor.

Festivalen arrangerades som en del av forskningsprojektet ”Reclaiming Futures: Storying Change”, som utforskar nya former av vetenskaplig kommunikation och att berätta historier om miljön genom ett gemensamt arbete av gymnasieelever, konstnärer och forskare.

Bild på ett papper med sportryck från svamp.Konstverk med sportryck från svamp. Foto Janna HolmstedtI projektet deltar ungdomar och forskare, lärare, filmare, konstnärer och vetenskapsjournalister med sina insikter i klimat- och forskningskommunikation. Under 2021 och 2022 samlades tonåringarna och forskarna för workshops och samtal om dagens klimat- och miljösituation. Ungdomarna utbildades i kulturell kommunikation och lärde sig att formulera sina egna berättelser genom bilder och filmskapande, för att senare göra ett antal kortfilmer och egna berättelser.

Reclaiming Futures är en gemensam satsning av: Konsthallen Färgfabriken, The Posthumanities Hub, Kajman Media och KW Produktion. Det har också stöttats av FORMAS.

Mer info och bilder från evenemanget

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.