04 juni 2020

Nu påbörjar LiU, Sjöfartsverket och VTI det gemensamma projektet OSKAR som ska vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet, som pågår fram till 2023, syftar till att via moderna sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart.

Sjömätningsfartyget Anders Bure
Sjömätningsfartyget Anders Bure, foto: Sjöfartsverket

Den 1:e juni 2020 påbörjar Sjöfartsverket tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Linköpings universitet (LiU) projektet OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik) som syftar till  att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som till största del finansernas av Trafikverket beräknas pågå fram till sommaren 2023, och avser att optimera kollektivtrafiken och annan trafik baserat på olika typer av moderna sjömätningar. På så sätt förväntas tillämpningen av de senaste sjömätningsmetoderna bidra till ökad sjösäkerhet, men också till både bränslebesparingar och kortare restider. 

 

Baserat på Sjöfartsverkets sjömätningar kommer Christiane Schmidt och Gunnar Flötteröd vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) att ta fram en modell som optimerar bland annat kollektivtrafikens rutter så att samhällsekonomiska nyttor i form av exempelvis kortare restider, lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp och ökad säkerhet kan realiseras.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.