Göteborgs skärgård ska bli säkrare och smartare

Nu påbörjar LiU, Sjöfartsverket och VTI det gemensamma projektet OSKAR som ska vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet, som pågår fram till 2023, syftar till att via moderna sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart.

Sjömätningsfartyget Anders Bure Sjömätningsfartyget Anders Bure, foto: Sjöfartsverket

Den 1:e juni 2020 påbörjar Sjöfartsverket tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Linköpings universitet (LiU) projektet OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik) som syftar till  att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som till största del finansernas av Trafikverket beräknas pågå fram till sommaren 2023, och avser att optimera kollektivtrafiken och annan trafik baserat på olika typer av moderna sjömätningar. På så sätt förväntas tillämpningen av de senaste sjömätningsmetoderna bidra till ökad sjösäkerhet, men också till både bränslebesparingar och kortare restider. 

 

Baserat på Sjöfartsverkets sjömätningar kommer Christiane Schmidt och Gunnar Flötteröd vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) att ta fram en modell som optimerar bland annat kollektivtrafikens rutter så att samhällsekonomiska nyttor i form av exempelvis kortare restider, lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp och ökad säkerhet kan realiseras.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU