14 december 2022

Simon Bågstam och Gustaf Douhan, avgångsstudenter från Malmstens LiU, har tilldelats stipendier från Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse. De prisas för att de skapat hållbara möbler med en inneboende berättelse, möbler som väcker känslor och som kan leva vidare i generationer. 

Simon Bågstam och Gustaf Douhan

Inspiration från båtbyggeri

Simon Bågstam har formgivit och tillverkat en loungestol med inspiration från traditionellt båtbyggeri. Ur motiveringen: ”För att han med utblickar och bakåtblickar, och med hjälp av en förutsättningslös och metodisk kartläggning av former och sammansättningsdetaljer hämtade från ett område bortom möbelvärlden, utvecklar en design med ett stort egenvärde.” 

Möbler och miljö i samspel

Gustaf Douhan har utformat två sittmöbler i ett tänkt samspel med Vårby Gårds kyrka respektive Sankt Görans gymnasium. Ur motiveringen: ”För att han med särskild blick för möblernas tänkta placering inbegriper deras förhållande till inredningsarkitekturen och med en genomarbetad och genomtänkt teoretisk överbyggnad laddar en nyskapande möbeldesign med både estetiska kvalitéer och känslobaserat innehåll”.

Stipendieutdelning på Konstakademien

Stipendierna på 40 000 kronor vardera, delades ut av Kerstin Skarne från Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse. Stipendieutdelningen ägde rum på Konstakademien i Stockholm i samband med Malmstens LiU:s examenshögtid den 7 december. Simon Bågstam och Gustaf Douhan tog båda kandidatexamen i möbeldesign 2022. Chandra Ahlsell och Frida Erson Lundström, båda universitetsadjunkter, har varit deras respektive handledare.


Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.