12 november 2021

Sista delen i seminarieserien "Säker digitalisering för lantbruket" genomfördes fredagen den 12 november. Under fem inspirerande seminarier har föreläsare och deltagare från hela lantbrukskedjan samlats för att tillsammans öka kunskapen och medvetenheten om säker digitalisering.

Fem personer som gör tummen upp Sabina Franzén, Jeanette Blackert, Sofia Lundqvist, Henrik Wemmert och Maria Källming gör tummen upp för den inspirerande seminarieserien "Säker digitalisering för lantbruket". Tove Frisk

Ämnet för dagen var: Hållbar och säker digitalisering 
Frågeställningen: Säkert- lönsamt och effektivt med hjälp av digitalisering och samverkan. Hur gör man i praktiken och hur får in det som en självklarhet i bolagets årshjul?
Tema: Verksamhet och gård

Föreläsarna Patrik Sandgren, Teknikföretagen; Jeanette Blackert, Blackert lantbruk och Filip Lundin, Agronod delade med sig av sina kunskaper och tankar både i föreläsningar och i paneldiskussion. I paneldiskussionen deltog även Per Frankelius, processledare för Agtech 2030.

Några summeringar 

Jeanette Blackert, Blackert lantbruk
- Oftast är lantbrukare/gårdar enmansföretagare utan någon IT-avdelning. När vi gör investeringar i verksamheten är huvudsyftet att öka lönsamheten och effektiviseringen och där ryms inte säkerheten. Livsmedelsproduktionen är ett samhällsansvar och på "gårdsnivå" är det viktigt med ett lokalt nätverk för att göra sin verksamhet mindre sårbar. Seminarieserien har gjort mig betydligt mer medveten om säkerhetsfrågor i mina samtal med leverantörer. Ibland när jag ställer frågor så skruvar de faktiskt lite på sig.

Patrik Sandgren, Teknikföretagen
Digitalisering omfattar/påverkas av tre centrala delar:
1)Nätverk: Produktion och verksamhet kopplas upp och ihop
2)Teknik: Nya möjligheter och utmaningar med framsteg  inom informationssystem och  kommunikationsteknik
3)Organisering: Hur företaget är organiserat

En trendundersökning visar att teknikföretagen ser flera nyttor med digitaliseringen, bland annat vill man öka produktiviteten, skapa nya affärsmöjligheter, höja innovationsförmågan och öka den miljömässiga hållbarheten.
 
Filip Lundin, Agronod

Lantbruket står i ett paradigmskifte - de digitala produktionssystemens intåg. Vårt uppdrag är lantbrukaren i centrum för att möjliggöra datadelning och stimulera framväxten av ett digitalt ekosystem.

Avslutande ord från projektledare Sofia Lundqvist

Jag vill rikta ett stort varmt tack till alla föreläsare och deltagare och till alla andra som möjliggjort denna inspirerande seminarieserie. Responsen har varit mycket positiv vilket är glädjande. Vi har nu påbörjat en av våra viktigaste resor och det är tydligt att det finns ett gemensamt intresse för digitalisering och säkerhetsfrågor för lantbruket.

Tillsammans kan vi fortsätta ställa krav och skapa förutsättningar för vår framtida säkerhet. Återigen stort tack till alla!

Topp tre tips på listan att börja med!

Jeanette Blackert

  • Öka medvetenheten hos oss själva i branschen
  • Samarbeta mer och ta tillvara på olika kunskaper
  • Gör riskanalys och prioritera
 

Patrik Sandgren

  • Att blanda forskning med branschorganisationer, myndigheter och lantbruket
  • Inte be om ursäkt för att man är verksam i lantbruket
  • Mer involvering av forskning
 

Filip Lundin

  • Ingen sitter på alla svar, vi måste arbeta tillsammans mellan akademi och verksamhet
  • Strukturera arbetet
  • Lära av hur andra sektorer gör, kraftsamla och adressera frågorna

 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.