16 november 2020

Fredagen den 6 november genomfördes Innovation Day – Innovation för en ny tid. En lyckad dag med spännande insikter och nya perspektiv inom innovationer och digitalisering. Arrangör var Region Östergötland och dagen leddes av Karin Klingenstierna.

Per Frankelius, Anna Öhrwall Rönnbäck, Ashkan Fardos, Karin Klingenstierna
Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet tillika processledare i Agtech 2030, Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet, Ashkan Fardost, Collaborator på Hyper Island och Karin Klingenstierna, moderator.

Innovation Day – Innovation för en ny tid!

VR-tekniken introducerades av Anders Carlsson, operativt ansvarig tillika processledare, Visual Sweden och även styrelseledamot i Agtech 2030. Därefter introducerades Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet (bakgrund i Linköping), och Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet tillika processledare i Agtech 2030. Anna och Per satt i Innovation Days forskarpanel och gav sina perspektiv på föredragshållarna och frågor från tittarna. 
 
Det inledande passet inkluderade presentationer av Jan-Ingvar Jönsson, professor i medicinsk cellbiologi och rektor vid Linköpings universitet, Eva Andersson, ordförande för Regionala Utvecklingsnämnden på Region Östergötland, Krister Björkegren, Regiondirektör, och Landshövding Carl Fredrik Graf. Carina Malmgren, Region Östergötland, och Johan Lilliecreutz, vd i LiU Holding, reflekterade över tioårsjubileet av East Sweden Innovation Day. 
 
Första huvudtalaren var Ashkan Fardost, Collaborator på Hyper Island. Han reflekterade över tiotusentals år av utveckling. Det som alltid kännetecknat människor är att verka i grupper, i klaner, stammar. Han menade att jordbruket frigjorde tid så att några kunde börja innovera. Jordbruket lade alltså grunden till innovationssamhället. Men jordbruket bidrog också till befolkningsexplosionen. Han tog avstamp i sociologen Émile Durkheim som hävdade att vi processar två verkligheter: Dels den fysiska som vi kan uppleva med våra sinnen, dels den som består av heliga idéer. Det senare ledde till religioner. men med Gutenbergs tryckpress fick Marthin Luther många att börja tvivla på religionen. Han skrev kort, på tyska (snarare än latin) och enkelt. En slags dåtidens twitter. Vidare beskrev Fardost hur jordägande ersattes av handelsmän och hur sedan franska revolutionen inledde frihetsrean. Universiteten tog plats och sedan kom konsumtionen som medel för identitetsskapande. Med internet kan man connecta till tusentals människor men vi kan egentligen inte ha mer än 170 relationer utan att tappa kontrollen. 
 
I diskussionen efteråt talade vi om överskott av tid som strategisk men knapp resurs. Anna diskuterade sparbankernas institution som exempel på stabilt fenomen men ändå med förmåga att helat tiden utvecklas. Våra tankar gick till Marshall McLuhans "globala by" lanserat 1962. Vi diskuterade också open innovation med pionjären InnoCentive lanserat 2001. 
 
Efter Fardost föredrag sker ett innovationssvep från regionens styrkeområden. Här medverkade Anders Carlsson (Visualisering och simulering), Lena Miranda (Uppkopplade system och produkter), Johan Rydberg (Miljönytta som affär), Per Lindahl (Effektiv logistik) och Linda Robinson (Avancerade material). Nästa punkt var Sanna A Wadström, VD, Svensk Industriförening, SINF, som talade under rubriken "Digitaliseringens möjligheter för företag i en föränderlig värld". Hon sa att många företag har det väldigt svårt under pandemin men att det inte kommer fram så bra i media. 15 procent av hennes medlemmar varslar personal. Generationsskiften var en nyckelfråga liksom att våga ändra strategisk inriktning i takt med omvärldens förändring. Det är viktigt att ha en tät dialog inom organisationen. Detta lade grund för en intressant diskussion sedan med forskarpanelen. Här diskuterades fenomenet att "faktor X" ibland rör om i verksamheter. Coronan talar här sitt tydliga språk. Vi talade om produktion men också om nya sätt att sälja produkter. Vidare diskuterades ledarskap.  
 
Dagen avslutades med virtuellt mingel med bar, lobby och till och med lansering av Sveriges troligen första presskonferens med VR. Sveriges Television var på plats. Projektledare för Innovation Week var Madeleine Söderstedt Sjöberg. Studion var inhyst hos Imponera som genomförde en fantastisk digital high-tech dag.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.