26 maj 2021

Bra beslutsfattande bygger på bra och tillgänglig information. Men vad händer om det helt enkelt blir för mycket information? I den här rapporten granskas så kallad informationsöverbelastning i det svenska räddningssystemet.

räddningsövning
Bild från räddningsövning med försvaret.  Jimmy Croona

Datainsamling och information

Då mängden tillgänglig information leder till sämre förutsättningar för beslutsfattande, pratar man om informationsöverbelastning (information overload).

I rapporten Information overload in Swedish emergency response command and control functions undersöktes informationsöverbelastning i det svenska räddningssystemet genom en litteraturstudie och intervjuer med beslutsfattare inom respons och räddning.

Personer i beslutsfattande positioner förlitade sig på erfarenhet och strukturer i räddningssystemet för att avgöra om informationen de mottog var strukturerad och relevant för deras uppdrag.

Dagens utveckling med mer effektiva datainsamlingsmöjligheter kan leda till en kraftigt ökad mängd information i framtiden, som kan komma att påverka beslutsfattande inom räddningssystemet om informationsflödena inte anpassas till de strukturer och system de ska ingå i.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.