När informationsmängden blir för stor

Bra beslutsfattande bygger på bra och tillgänglig information. Men vad händer om det helt enkelt blir för mycket information? I den här rapporten granskas så kallad informationsöverbelastning i det svenska räddningssystemet.

räddningsövning Bild från räddningsövning med försvaret.  Jimmy Croona

Datainsamling och information

Då mängden tillgänglig information leder till sämre förutsättningar för beslutsfattande, pratar man om informationsöverbelastning (information overload).

I rapporten Information overload in Swedish emergency response command and control functions undersöktes informationsöverbelastning i det svenska räddningssystemet genom en litteraturstudie och intervjuer med beslutsfattare inom respons och räddning.

Personer i beslutsfattande positioner förlitade sig på erfarenhet och strukturer i räddningssystemet för att avgöra om informationen de mottog var strukturerad och relevant för deras uppdrag.

Dagens utveckling med mer effektiva datainsamlingsmöjligheter kan leda till en kraftigt ökad mängd information i framtiden, som kan komma att påverka beslutsfattande inom räddningssystemet om informationsflödena inte anpassas till de strukturer och system de ska ingå i.

Kontakt

Senaste nytt från LiU