26 juni 2020

Nu på måndag den 29 juni går Elmiadalen av stapeln och pågår i två dagar. Mässanläggningen Elmia har byggt om delar av sina hallar till studios där en rad seminarier i Almedalen-stil kommer att arrangeras.

Lantbruket är förstås central för vår matförsörjning och det är viktigt att den ständigt utvecklas med ny teknik.
Lantbruket är förstås central för vår matförsörjning och det är viktigt att den ständigt utvecklas med ny teknik. Smart Agtech

Ett seminarium har lantbruket i fokus och går under rubriken ”Smart agtech minskar vår sårbarhet”. Detta sker live på Elmia på tisdagen den 30 juni kl. 13.55. Seminariet sänds online och är ett samarrangemang mellan SmartAgri i Västra Götaland och Agtech 2030 i Östergötland.

Vad gör vi om viktiga djurslag drabbas av en stor pandemi? Kan vi förebygga det? Vilka handlingar bör ske om katastrofen är ett faktum?Vad gör vi om viktiga djurslag drabbas av en stor pandemi? Kan vi förebygga det? Vilka handlingar bör ske om katastrofen är ett faktum? Foto PF

Innovation i relation till kriser

Temat är hur innovationer kan minska risken för kriser i samhället – och hur kriser faktiskt kan föda nya innovationer. Det kommer också diskuteras hur innovationer kan mildra effekten av kriser som trots allt uppstår.

– Vi kommer att lyfta fram scenarier om framtida kriser liksom lärdomar från kriser i historien, säger Matilda von Rosen, Agroväst, som är moderator under seminariet.

Vad skulle hända om importen av kväve skulle störas? Borde vi planera för lokalproducerat kväve inom lantbruket?Vad skulle hända om importen av kväve skulle störas? Borde vi planera för lokalproducerat kväve inom lantbruket? Foto PF

Inspirera till engagemang

Ett mål är att inspirera teknikbolag av olika slag att engagera sig i lantbrukets utmaningar och möjligheter och då särskilt i ett krisperspektiv.

– Tekniköverföring mellan olika branscher är en nyckel till innovation och det finns mycket att göra för att få fram mer robust teknik inom lantbruket som kan möta kriser av olika slag, säger Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet och en av initiativtagarna till seminariet.

Under seminariet, som också inkluderar nyproducerade videos, medverkar praktiker, forskare och rådgivare från olika organisationer:

  • Kristina Anderback, senior rådgivare Agroväst
  • Per Frankelius, docent Linköpings universitet
  • Kristine Ivarsson, Hortonom, Hushållningssällskapet Västra
  • Jens Juul, projektledare Agroväst
  • Ove Konradsson, VD Hushållningssällskapet Västra
  • Charlotte Norrman, docent Linköpings universitet
  • Matilda von Rosen, innovationscoach Agroväst
  • Janne Rundqvist, Agronom och bl.a. styrelseledamot i Stiftelsen Lantbruksforskning Jonas Engström, forskare RISE
  • Uno Wennergren, professor Linköpings universitet

Streamas live

Seminariet streamas live, eftersom besökare inte tillåts vara med pga. rådande corona- situation.

Länk till programmet.

Efter Elmidalen kommer även alla seminarier att läggas upp ett och ett, så för de som missar live-streamingen finns möjlighet att se programmet i efterhand.

Kontakt

Matilda von Rosen: matilda.vonrosen@agrovast.se, 0722- 34 16 00

Per Frankelius: per.frankelius@liu.se, 0708-21 29 49

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.