15 februari 2022

Alla studenter inom programmen på Medicinska fakulteten ska nu få bättre koll på sin egen psykiska hälsa. Läkarprogrammet är först ut med att införa Hållbar student, ett kursmål om stresshantering.

Tre kvinnor utanför Campus US.
Anna-Karin Alvunger, Åsa Kadowaki, Katarina Kågedal har hand om kursmomentet Hållbar Student. Emma Busk Winquist
Syftet är att stärka studenterna under studietiden, och att förbereda dem på att hantera utmanande situationer i vårdyrket.

- Vi vet att det finns psykisk ohälsa och stress bland många unga i dag. Det gäller även studenter. Och läkarstuderande är inte något undantag. Det är en utbildning på avancerad nivå med höga krav redan från start, säger Katarina Kågedal, biträdande professor och projektledare för Hållbar student, säger Katarina Kågedal, biträdande professor och projektledare för Hållbar student.

Nyttigt, även privat

Hon påpekar att det är viktigt att lära sig att hantera olika typer av utmanade situationer. Både privat, i olika studiesituationer som rör både teori och verksamhetsförlagd utbildning, praktik. Och så småningom i läkarrollen:

- En student som lär sig tillämpa verktyg för hållbarhet, blir sannolikt hållbar som läkare, säger Katarina Kågedal.

Nya kursmål

Medicinska fakulteten inför därför kursmål eller läromoment inom funktionell beteendeanalys och strategier för att hantera stress på samtliga utbildningar. Moment i Hållbar student introducerades på det 6-åriga läkarprogrammet under 2021. Kunskap om fysisk och psykisk hälsa blandas med färdigheter i att analysera sitt beteende samt i att tillämpa aktiva coping-strategier. Alltså, metoder för att hantera stress:

De får träna sig i att coacha
varandra och sig själva 

- Med hjälp av studentkårens läkarsektion har vi fått fram verklighetstrogna, fiktiva fall som beskriver vanliga utmanade situationer i läkarstudenternas vardag. Fallen blir viktiga underlag för diskussioner. De får träna sig i att coacha varandra och sig själva. Vi har handledare som är distriktsläkare och KBT-terapeuter, säger Anna-Karin Alvunger, ordförande i temagruppen Professionell utveckling.

Allt är nytt för en förstaårsstudent

Kursmålen är olika beroende på hur långt in på läkarprogrammet studenterna har kommit. Många vittnar om att första terminen på programmet är svår, inte minst examinationen som bygger på en hel termin. Det är mycket kunskap att hämta in.

- Samtidigt ska man lära sig att hitta i en ny stad, man kanske flyttar hemifrån och studierna ska fungera med träning och vila, kompisar, tvätt och matlagning. Dessutom upptäcker man kanske också att man inte är bäst i klassen längre. Plötsligt verkar alla lika högpresterande, säger Anna-Karin Alvunger.

På sociala medier ser man kanske hur
andra verkar klara studierna 
 

Risken är att man börjar att jämföra sig med varandra.
- Det är så lätt att få en bild av hur andra mår, som kanske inte alls stämmer. På sociala medier ser man kanske hur andra verkar klara studierna samtidigt som de deltar i föreningsarbete och är med på fester. Det gäller att se det här sambandet, och utgå från sig själv.

Obekväma frågor

Under senare delen av utbildningen övergår ämnet Hållbar student till att mer handla om praktiska situationer i vården. Läkare får ofta en nyckelroll på en vårdenhet eller avdelning, med både personalansvar och medicinskt ansvar

- Det är vanligt att studenterna är osäkra i början av VFU. Många är rädda för att de ska ställa fel diagnos, eller på något sätt skada en patient. Det är viktigt att kunna hantera den oron, säger Anna Karin Alvunger.

Det kan handla om stress, ensamhet och alkoholvanor 

För att ställa rätt diagnos behöver läkaren också svar på många obekväma frågor. Det kan handla om stress, ensamhet och alkoholvanor.

- Det händer till exempel att patienten vill ha ett läkemedel eller en sjukskrivning trots att läkaren bedömer att det inte är nödvändigt. Både studenter och yrkesverksamma läkare tycker att det här är svårt.

Beteendeterapi i arbetslivet

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en form av beteendeterapi som har införts på ett antal vårdcentraler i Sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet med ACT är att ge läkare och annan sjukvårdspersonal bra verktyg för att stärka dem i deras förmåga till att medicinskt bedöma och ha en helhetssyn på patienterna. Anna-Karin Alvunger har tillsammans med bland andra Åsa Kadowaki och Fredrik Nyström nyligen publicerat en studie av ACT, som visar att vårdcentraler med distriktsläkare som genomgått den utbildningen också sjukskriver patienter i mindre utsträckning.

- Vi tror att läkarstuderande som snart är utexaminerade, på nionde terminen, kan ha nytta av ACT-utbildningen inom ramen för läkarprogrammet, säger Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut.

Momenten i Hållbar student är fortfarande nya, men de utvärderingar som gjorts hittills har visat på god respons från studenterna. Under kommande år ska Hållbar student introduceras på fler program vid Medicinska fakulteten.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.