10 april 2024

En helt ny sorts lärobok för blivande undersköterskor som vill bidra till djupare insikter om deras framtida yrke. Det har de tre vännerna Johanna Eidborn, Åsa Kindevåg och Martina Nordqvist skapat. Boken "Vardag i vård och omsorg" innehåller bilder och berättelser från verkliga livet för diskussioner och reflektioner.

Martina Nordqvist visar en ny lärobok för undersköterskor.

Åsa Kindevåg, en av författarna, fick idén till boken när hon arbetade som yrkeslärare på Komvux. Hon insåg att det saknades den här typen av lärobok som verkligen går på djupet. Som vuxen student har man många erfarenheter med sig, föreställningar och tankar inför sitt kommande yrkesliv som man behöver reflektera och bearbeta. Den litteratur som fanns var antingen för ytlig eller för svår att förstå.

De tre vännerna har gedigna kunskaper för att skapa denna lärobok. Både Åsa Kindevåg och Johanna Eidborn är specialistsjuksköterskor i grunden. Åsa Kindevåg är numera doktorand på Högskolan i Dalarna med YRK (yrkesutbildningar) som inriktning. Johanna Eidborn är konstnär och har skapat alla bilderna i boken. Språket var Martina Nordqvists fokus, hon är doktorand på Linköpings universitet och har tidigare arbetat som andraspråkslärare på SFI (svenska för invandrare).

Bilder och berättelser berättar om vardagen för undersköterskor

Boken innehåller exempel från den vardag som man kan möta när man arbetar som undersköterska. Författarna har utgått från hemtjänsten men det finns också exempel från LSS, psykiatrin, omsorg och sjukhusvård. Martina Nordqvist berättar om ett exempel:
- Bilden visar en äldre kvinna som ligger på golvet. Bilden väcker tankar och skapar diskussioner: Vad har hänt? Vem är hon? Har hon ramlat? Ligger inte benet lite konstigt? Hur skulle jag reagera om jag kom hem till henne i mitt arbete?

Till bilden finns också en text som berättar vad som har hänt och vad som händer sedan. Att ambulansen kommer och undersköterskan som hittade damen låser ytterdörren och tar med sig damens handväska. Varje exempel innehåller också ordlistor, både vardagliga ord och ord som används inom vården. Det gör att materialet passar både för elever med utländsk som svensk bakgrund. Det finns också samtals- och reflektionsfrågor.

Fungerar för flera olika målgrupper

Läroboken är i första hand tänkt för vuxenstuderande men fungerar också på gymnasieutbildningar. I slutet av boken finns en nyckel. Elever som läser till exempel på Komvux eller olika gymnasieprogram kan titta på sina ämnen för att se vilka mål som finns och matcha ihop med olika exempel i boken. Då kan boken fungera som en fördjupning till annat läromaterial.

Kontakt

Vill du veta mer om läroboken?

Vardag i vård och omsorg

Läroboken: Vardag i vård och omsorg. Här hittar du mer information om boken: smakprov.se

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Organisation