14 januari 2021

Kunskapsbron – ett samverkans- och utvecklingsprojekt mellan LiU och Almi – ska stötta mindre företag i Östergötland i deras kunskapsutveckling. Syftet är att stärka de lokala företagen men också att involvera fler forskare och lärare vid LiU så att de ska kunna dra nytta av näringslivskontakterna både i sin forskning och undervisning.

LiU och Almi har haft flera samarbeten tidigare men då inom mer begränsade områden, exempelvis miljöteknik. Nu tar vi ett större grepp och involverar fler av universitetets forskare och lärare inom en rad olika ämnesområden. Målet är att skapa ömsesidig nytta för alla inblandade, säger Susanne Pettersson, samverkansutvecklare på LiU.
Projektet, kallat Kunskapsbron, är EU-finansierat och vänder sig till små och medelstora företag i Östergötland med mellan 0 – 249 anställda samt till forskare och lärare vid LiU. 
Vi erbjuder företagen att delta i ett utvecklings- och fördjupningsprogram som våra forskare står för. Det varvas sedan med individuell rådgivning hos Almi, säger Susanne Pettersson.
Hon betonar vikten av att projektet syftar till att stärka både det lokala näringslivet och LiU:s forskare och lärare.
Företagen får ta del av aktuell kunskap på en rad områden som berör deras verksamhet och som kan bidra till deras tillväxt. Forskarna, i sin tur, kan bygga nätverk med företag för kommande forskning och även testa och nyttiggöra sina forskningsresultat. De externa kontakterna är värdefulla inom både forskning och utbildning. De kan ge studenterna bättre förutsättningar för relevanta och verklighetsnära utbildningar. Kontakterna kan också leda till att studenterna under utbildningstiden i högre grad kopplas ihop med företagen och på så sätt stannar i regionen.

 Olof Hjelm är professor i Industriell miljöteknik och en av fyra forskare på LiU som ingår i den utvecklingsgrupp som är med och formar upplägg och innehåll i utvecklings- och fördjupningsprogrammet.
Samverkan med mindre bolag ger mig förutsättningar att utveckla min forskning och att kunna erbjuda attraktiva kurser till studenter. Genom att möta företagarens verklighet utmanas jag i att vara tydlig i min kommunikation och får nya uppslag till nya forskningsprojekt och studentuppdrag, säger han.

 Christer Hallin är utvecklingschef för Hallins verkstäder i Ödeshög. Han ingår i en referensgrupp med fem företagare som också är med och formar upplägg och innehåll.
Att vara företagare är att se möjligheter, menar han och uppmanar företagare i Östergötland att gå med i programmet.
Våga höj blicken i ditt företagande och ta hjälp av Almi eller LiU. De erbjuder otroliga möjligheter.
Kunskapsbron pågår som projekt till och med 2022 och programmet för företagen beräknas starta i början av 2021. 
Vi ser Kunskapsbron som en början på ett mer långsiktigt arbete med Almi, säger Susanne Pettersson.

Jan Axelsson, samverkansdirektör på LiU, framhåller att Kunskapsbron är ytterligare en kanal för att nyttiggöra universitetets forskning. 
De små och medelstora företagen är en viktig och stor målgrupp som vi tidigare missat lite. Många ligger i framkant. Jag ser Kunskapsbron som en viktig del i vårt uppdrag som universitet, påpekar Jan Axelsson.

Finansiering

Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

logotyp europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.