02 maj 2024

Forskare vid BKV har medverkat i en stor studie där ett internationellt forskarteam har visat att IgA-antikroppar i näsans slemhinna kan skydda mot infektion med sars-cov-2. Studien har gjorts på möss och letts av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften PNAS.

Dörr in till mikrobiologiskt säkerhetslaboratorium.
Forskningen bedrivs i mikrobiologiskt säkerhetslaboratorium med skyddsnivå 3 (av fyra möjliga skyddsnivåer).Thor Balkhed

Vaccinerna mot covid-19, som en stor del av befolkningen tagit, ger så kallat immunologiskt skydd. Denna typ av skydd minskar risken att bli svårt sjuk av en infektion, men skyddar inte mot infektion.

Porträtt av man i labbrock.
Lennart Svensson, professor vid Linköpings universitet.Thor Balkhed

– Många blandar ihop skydd mot infektion och skydd mot sjukdom. Det är väldigt svårt att åstadkomma skydd som hindrar virus eller bakterier att infektera oss. Det är den sortens skydd som gör att vi kan få flockimmunitet i samhället, så att ett visst virus inte lyckas sprida sig. Vi utvecklar inte flockimmunitet efter sars-cov-2-vaccination, säger Lennart Svensson, professor i virologi vid BKV.

En del grupper som är extra känsliga skulle kunna ha nytta av att skyddas från att över huvud taget infekteras av sars-cov-2. Det är sådant skydd mot infektion som forskare velat åstadkomma i ett stort forskningssamarbete mellan Sverige och Kina. Forskarna har utforskat ett nytt sätt att skydda särskilt sårbara individer, som personer med nedsatt immunförsvar eller äldre, mot olika varianter av viruset.

IgA-antikroppar först att möta viruset

Oftast när vi tänker på skydd mot infektioner menar vi antikroppar av IgG-typ, som finns i blodet. Men det finns fler sorter. IgA-antikroppar finns på alla slemhinnor, exempelvis i näsan och tarmarna. Där ingår de i kroppens första skydd mot virus och bakterier. Om skadliga mikroorganismer lyckas tränga sig förbi detta försvar och sprider sig via blodet kan IgG-antikroppar ta över försvaret.

I den aktuella studien har forskare omvandlat IgG-antikroppar till IgA-antikroppar som skulle kunna ges i form av nässpray. Men varför göra om en sorts antikroppar till en annan sort?

Jo, IgG-antikropparna finns i störst mängd. Det är därför lättast att hitta antikroppar av IgG-typ som kan känna igen sars-cov-2. Forskarna i studien började med att identifiera och rena fram sådana specifika IgG-antikroppar. Därefter omvandlade ett forskarteam vid Karolinska Institutet dem till IgA-antikroppar med genteknik.

Hindrade viruset att infektera

I studien testade Marie Hagbom och Lennart Svensson de syntetiska antikropparnas förmåga att förhindra sars-cov-2-infektion i celler. Antikropparnas skydd studerades även i möss, där de gavs via näsdroppar. Det visade sig att detta sätt att tillföra antikropparna både gav ett skydd mot infektion och ett terapeutiskt skydd.

Porträtt av kvinna i labbrock.
Marie Hagbom, docent vid Linköpings universitet.Thor Balkhed

– De viktigaste fynden i studien är att man har lyckats konstruera de här IgA-antikropparna från IgG-antikroppar och att IgA-antikropparna ger skydd mot sars-cov-2-infektion i en experimentell djurmodell. Det har inte gjorts förut. Eftersom de har framställts syntetiskt är det möjligt att göra sådana antikroppar i stor skala i ett laboratorium. Studien har öppnat en dörr inom forskningen att lära sig att med molekylärgenetiska metoder skapa antikroppar som skyddar mot infektion, säger Lennart Svensson.

Studien kan ses som ett första steg, och det kommer att ta många år innan det är möjligt att behandla människor med IgA-antikroppar på det sätt som forskarna utforskat i studien.

– En nässpray med IgA-antikroppar kanske kan fungera som skydd för vissa högriskindivider. Men vi behöver också förstå hur kroppens IgA-skydd fungerar, säger docent Marie Hagbom, även hon vid BKV.

Studien leddes av forskare vid Karolinska Institutet och har gjorts inom det europeiska forskningskonsortiet ATAC. Forskningen har finansierats av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, ett svenskt-kinesiskt anslag från vetenskapsråden (VR-NCSF-anslag) , Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Swiss National Science Foundation (BRIDGE). Några av forskarna har patent som gäller antikroppsbehandling.

Artikeln: Conversion of monoclonal IgG to dimeric and secretory IgA restores neutralizing ability and prevents infection of Omicron lineages, Harold Marcotte, Yunlong Cao, Fanglei Zuo, et al. PNAS. Publicerad online 9 januari 2024, doi: 10.1073/pnas.2315354120.Kontakt

Tidigare nyheter

Mer om forskningsmiljön

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.