22 april 2022

I år går Wood Art Residence Bodafors "Lilla residenset" till Klara Isling och Klara Fahrman. Tillsammans har de skapat projektet Allemansmöbler – en kärleksförklaring till allemansrätten och tillgängliggörande av naturen. I juli kommer de att bo och arbeta med ett gemensamt projekt i Villa Svea på Kulturgatan i Bodafors.

Klara Isling och Klara Fahrman håller upp en tavla med utmärkelsen.
Lilla residenset tilldelas i år slöjdarduon Klara Isling och Klara Fahrman, som tillsammans har skapat projektet Allemansmöbler.

Utdrag ur motiveringen:

”Klara Isling och Klara Fahrman är fria slöjdare. Tillsammans har de skapat ett uppmärksammat projekt som de kallar Allemansmöbler. En kärleksförklaring till allemansrätten och tillgängliggörande av naturen. I Bodafors vill de vidareutveckla sitt tvärdisciplinära samarbete med utgångspunkt i platsen Bodafors. Juryn värderar duons demokratiska och inkännande arbetssätt.”

Allemansmöbler (Instagram)

Wood Art Residence Bodafors 

Wood Art Residence Bodafors (WARB) är ett internationellt program för konstnärer med koppling till trä. Det vänder sig till utövare inom konsthantverk, slöjd, möbelsnickeri, formgivning, instrumentbygge, bild- och formkonst, musik, litteratur, facklitteratur och journalistik. 

Residenset drivs av Kulturgatan i Bodafors i samarbete med Malmstens Linköpings universitet (LiU) och har möjliggjorts tack vare finansiering från Familjen Kamprads stiftelse.  

Under fem år från och med år 2020 kommer en urvalskommitté att årligen utse stipendiater för Stor residenset och Lilla residenset.

Lilla residenset

Lilla residenset innebär residens under en månad med fri bostad och verkstad/ateljé i Villa Svea i Bodafors samt ett stipendium på 25.000 kr.

Villa SveaVilla Svea, ett residens som drivs av Kulturgatan i Bodafors i samarbete med Malmstens LiU. Foto Kimme Persson

Med utgångspunkt i den unika platsen, dess historia och nutid, ges stipendiaterna möjlighet till fördjupat undersökande och konstnärligt utvecklande arbete i en miljö med historia och framtid.

Kulturgatan är en del av Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors.

Stipendiekommitté

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.