22 april 2022

I år går Wood Art Residence Bodafors "Lilla residenset" till Klara Isling och Klara Fahrman. Tillsammans har de skapat projektet Allemansmöbler – en kärleksförklaring till allemansrätten och tillgängliggörande av naturen. I juli kommer de att bo och arbeta med ett gemensamt projekt i Villa Svea på Kulturgatan i Bodafors.

Klara Isling och Klara Fahrman håller upp en tavla med utmärkelsen.
Lilla residenset tilldelas i år slöjdarduon Klara Isling och Klara Fahrman, som tillsammans har skapat projektet Allemansmöbler.

Utdrag ur motiveringen:

”Klara Isling och Klara Fahrman är fria slöjdare. Tillsammans har de skapat ett uppmärksammat projekt som de kallar Allemansmöbler. En kärleksförklaring till allemansrätten och tillgängliggörande av naturen. I Bodafors vill de vidareutveckla sitt tvärdisciplinära samarbete med utgångspunkt i platsen Bodafors. Juryn värderar duons demokratiska och inkännande arbetssätt.”

Allemansmöbler (Instagram)

Wood Art Residence Bodafors 

Wood Art Residence Bodafors (WARB) är ett internationellt program för konstnärer med koppling till trä. Det vänder sig till utövare inom konsthantverk, slöjd, möbelsnickeri, formgivning, instrumentbygge, bild- och formkonst, musik, litteratur, facklitteratur och journalistik. 

Residenset drivs av Kulturgatan i Bodafors i samarbete med Malmstens Linköpings universitet (LiU) och har möjliggjorts tack vare finansiering från Familjen Kamprads stiftelse.  

Under fem år från och med år 2020 kommer en urvalskommitté att årligen utse stipendiater för Stor residenset och Lilla residenset.

Lilla residenset

Lilla residenset innebär residens under en månad med fri bostad och verkstad/ateljé i Villa Svea i Bodafors samt ett stipendium på 25.000 kr.

Villa SveaVilla Svea, ett residens som drivs av Kulturgatan i Bodafors i samarbete med Malmstens LiU. Foto Kimme Persson

Med utgångspunkt i den unika platsen, dess historia och nutid, ges stipendiaterna möjlighet till fördjupat undersökande och konstnärligt utvecklande arbete i en miljö med historia och framtid.

Kulturgatan är en del av Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors.

Stipendiekommitté

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.