08 april 2022

Globala skillnader är fokus i sociologen Sujata Patels forskning. Hon har bland annat studerat jättestaden Mumbai, frågor om ojämlikhet och sociala rörelser. I två månader kommer hon till Linköpings universitet och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) som innehavare av Kerstin Hesselgrens professur.

Sujata Patel är en av världens ledande sociologer och tidigare vice ordförande i International Sociological Association. Hon har skrivit ett dussintal böcker om bland annat urban sociologi, med flera studier om jättestaden Mumbai, och om politisk sociologi, med inriktning mot frågor om ojämlikhet. Hennes forskning har även berört sociala rörelser och global sociologi och samhällsteori där frågor om hur det koloniala arvet påverkar dagens samhällsvetenskaper är centrala.Porträttbild på Sujata Patel.Sujata Patel.

Från april till juni gästar hon Linköpings universitet och REMESO. Hon kommer att föreläsa om sin forskning, delta i seminarier och workshops och möta både studenter och lärare. Den 3 maj 2022 håller hon en öppen föreläsning med särskild inriktning mot globala studier.

Sujata Patel kommer till Sverige från indiska Institute for Advanced Studies i Shimla, och University of Pune. Som innehavare av Kerstin Hesselgrens professur kommer hon under ett år att besöka flera universitet i Sverige. Gästprofessuren, som tillsätts årligen av Vetenskapsrådet, tilldelas en internationellt framstående kvinnlig forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Huvudvärd för Sujata Patels vistelse är sociologiska institutionen vid Umeå universitet, med REMESO, vid Linköpings universitet, som medsökande.

Sujata Patel utsågs redan 2020 till innehavare av professuren, men har på grund av pandemin inte kunnat komma till Sverige för sin gästvistelse förrän nu.

– Den här professuren ger mig möjlighet att samarbeta med kollegor i Sverige, ta del av deras teoretiska utmaningar och frågor, och dela mina egna reflektioner. Jag kunde inte resa under 2021 på grund av coronarestriktionerna och nu ser jag fram emot att träffa och diskutera med kollegor på olika universitet och få en förståelse för frågorna inom humaniora och samhällsvetenskap här, säger Sujata Patel.

Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid REMESO, som medverkat i ansökan tror att Sujata Patel kommer att inspirera många på LiU. Enligt honom är Patel en av de samhällsforskare som arbetat djupast och mest ihärdigt med frågor om globala skillnader och klyftor:

– I många år forskade hon om informell ekonomi, arbetsliv och klassförhållanden i Indiens storstäder. I den forskningen noterade hon hur de begrepp som används i europeisk sociologi inte alltid går att tillämpa i samhällen som präglats av kolonialismen, som Indien. Därav också den stora fråga som upptar henne idag: möjligheten att skapa en sociologi och samhällsteori som är global.

Föreläsning

Välkommen på föreläsniningen "Global Studies: What it Is and What it Should Be" med Sujata Patel.

Föreläsningen hålls den 3 maj 2022, klockan 13:15-15:00. Den är öppen för alla och särskilt för den med intresse för området globala studier. Ingen anmälan behövs.

Språk: Engelska.

Plats: K4, Kåkenhus, Campus Norrköping. Karta till salen.

Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.