17 maj 2022

Nyligen tog sig Linköpings universitet in på QS Top Universities rankinglista över världens främsta universitet. Allra högst hamnade ämnet omvårdnad, något som gläder medarbetarna på Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa, ORH, där ämnet omvårdnad har sin hemvist.

Tre sjuksköterskor syns i bild. En av dem sätter en nål på en patient medan de två andra ser på.
Emma Busk Winquist

Att ta sig in på listan är viktigt och uppmuntrande av flera orsaker menar Pia Tingström, avdelningschef för ORH.

– Dels syns vi på vårt eget universitet, det gör att omvårdsvetenskap blir synligt här eftersom vi fick bäst ranking av de ämnen som de granskade på LiU, sen är det naturligtvis bra att vi syns utåt också.

Pia Tingström har, tillsammans med kollegorna, tittat på indikatorer och vad rankingen baseras på. Enligt Pia Tingström är det bland annat hur andra rankar ämnet och lärosätet som ligger till grund för resultatet.

– Jag skulle säga att vi är rätt välciterade eftersom vi bedriver både bra och innovativ forskning inom omvårdnadsvetenskap. Innovativ så till vida att vi inte tvekar att ta oss an nya frågeställningar, säger Ann Catrine Eldh, en av fyra ämnesföreträdare inom omvårdnad vid Medicinska fakulteten.

Linköpings universitet hamnar bland de 51-100 främsta i världen i kategorin ”nursing”. Där är de i gott sällskap av till exempel Vanderbilt University i USA och Peking University i Kina. Högre upp på listan hittas även tungviktare som Yale, Johns Hopkins och Columbia.

PBL och interprofessionellt lärande är något som fler utanför Sverige har kännedom om. Då anställda får ranka hamnar Linköpings universitet på en högre plats än till exempel Lunds universitet, samtidigt som Linköping inte är långt efter Karolinska institutet i Stockholm.

– Så bland anställda känner man till oss tror jag, men det är klart att vi behöver mer internationalisering, säger Pia Tingström.

Var tror ni att ni kan bli ännu starkare?

– Å ena sidan jobbar vi med att stärka de forskningsmiljöer vi har, men också med att bredda oss som ämne, plus att vi arbetar för fler synergier mellan de forskningsmiljöer vi har, säger Ann Catrine Eldh.

Omvårdnadsvetenskap som ämne är relativt nytt vid jämförelse med andra forskningsområden. Utvecklingen av ämnet tog fart internationellt under 80-talet och Linköpings universitet var ett av de lärosäten som hade de första professorerna i Sverige inom ämnet. Det menar Ann Catrine Eldh och Pia Tingström har haft betydelse.

– Det har bidragit till en bottenplatta, och fler fick möjlighet att disputera med handledare inom ämnet, säger Ann Catrine Eldh.

Det var först i och med Hälsouniversitetet som utbildningen i omvårdnad flyttades från Region Östergötland till Linköpings universitet.

– Givet det tidsperspektivet är det stort att vi är med och slåss på den här nivån redan, säger Ann Catrine Eldh.

Pia Tingström menar att utmärkelsen betyder mycket för områdets självförtroende på universitet.

– Vi blir sporrade att bli ännu bättre förstås. Vi firar med tårta på bägge campus, där omvårdnad finns; Linköping och Norrköping.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.