28 augusti 2023

Barnafrid ska varje år rapportera in angelägna utvecklingsområden inom fältet våld mot barn till regeringen. För oss är det viktigt att samla in återkoppling brett från yrkesverksamma som möter barn.

Barnhänder vid dator jacoblund

Vi är därför tacksamma för förslag på områden och lösningar som ni tycker är angelägna.
Vi ställer samtidigt några frågor om hur du ser på Barnafrids arbete. Underlaget beaktas sedan i rapporten till regeringen, eventuella andra rapporter samt i det interna utvecklingsarbetet. 

Lämna inte personlig eller känslig information. 

Var med och bidra här

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.