Workshop förenade jordbruk och fotonik - kan revolutionera branschen

Agtech 2030 har undersökt hur fotonik kan användas inom livsmedelskedjan genom att arrangera en EU-finansierad workshop under namnet “Photonics 4 Agriculture & food” tillsammans med PhotonicSweden och Visual Sweden.

Fotonik-teknik används inom jordbruket. Fotoniken tar mer och mer plats inom jordbruket. Fotograf: Per Frankelius.

Fotonik - ingenjörsmässig hantering av ljus, dvs elektromagnetisk strålning i form av fotoner från gammastrålning, till synligt ljus och upp till infraröd strålning (IR) - har vuxit till en industri som omsätter tusentals miljarder kronor varje år eftersom den spelar en stor roll i utvecklingen av kameror, telefoner, tv-och datorskärmar, industriell mätteknik och kirurgi. Nu har ett nytt användningsområde identifierats av EU; livsmedelskedjan.

Fotonik är utsedd av EU-komissionen som en av sex s.k. Key Enabling Technologies (KETs), som forskning och utveckling särskilt skall satsa på för att skapa nya arbetstillfällen och kunna möta framtida konkurrens utanför EU. Workshopen som tog plats i november 2021 lockade 38 registrerade deltagare och ett antal utställare. Presentationerna avlöstes med besök på Norrköpings Visualiseringscenter och RISE:s testbädd PEA-Printed Electronics Arena.

Många tillämpningsområden identifierades och kontakter knöts inför framtida samarbeten. Ett lyckat första steg mot att integrera fotonik med jordbruket. 

Användning av fotonik inom jordbruket

En lång rad tillämpningsområden för fotonik presenterades, exempelvis: 

 Fältstationer

 Den berömda N-sensorn

 Assistanssensorer för grödor

 Kamerastödd ogräshackning

 Gödselspridning

 Maskinsynkronisering

 Digital överblick  

 Fältrobotik

 Detektering och hantering av rapsbaggar

 Fröräkning i farten

 Spannmålssortering

 Se och spraya koncept - upptäcka skillnaden mellan växter och ogräs och spraya ogräsmedel

 Fälttest av fenotypning  

 Optiska vågor - bildbehandling för att beräkna vikten hos grisar

 Lab i en box

 Röntgenfluorescens (XRF)

 Proteinsensorer på skördetröskor

 Sensordatasammanslagning för förståelse av grödans tillväxt 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU