20 september 2017

Elva lantbrukare runt småländska Alvesta gick samman och startade bygget av en gemensam biogasanläggning 2014. Resultatet är en lönsam anläggning, 4 500 kg biogas per dag samt gödsel till åkrarna med tio procent högre näringsinnehåll.
Alvesta biogasAlvesta biogas Foto: Monica Westman”Gödsel från tre kor ger drivmedel för en personbil i 1500 mil”

”Varje dag bildas här 4 500 kg biogas, det räcker för en personbil som kör två varv runt jorden – varje dag”

Joakim Granefelt och Stefan Bengtsson, Alvesta biogasJoakim Granefelt och Stefan Bengtsson, Alvesta biogas Foto: Monica WestmanDet är stolta ägare till Alvesta Biogas som visar runt i den nya och fräscha anläggningen strax utanför Alvesta i Småland.

På 11 gårdar runt Alvesta finns bland annat 1 500 kor, 2 300 unga nötkreatur och 1 900 grisar. Deras gödsel transporteras till den gemensamma biogasanläggningen där det rötas tillsammans med slakteriavfall från Kalmar och livsmedelsrester från Lantmännen Reppe.
Det genomsnittliga transportavståndet till och från gårdarna är sju kilometer. Totalt handlar det om 80 000 ton substrat per år som ger 1 5oo ton metangas som i sin tur motsvarar cirka två miljoner liter bensin.

Stabil process

Joakim Granefelt, vd Alvesta biogasJoakim Granefelt, vd Alvesta biogas Foto: Monica Westman– Reaktorerna är alltid lika fulla och det är samma blandning av substrat hela tiden, det ger en stabil process, berättar Joakim Granefelt, lantbrukare och vd för Alvesta biogas.

Restprodukten efter rötningen transporteras tillbaka till gårdarna som producerar foder till djuren som ger ny gödsel i ett eget kretslopp.

– Vi transporterar lika mycket som förut, från gårdarna ut till fälten, men tar omvägen via rötningsanläggningen och får mer högvärdigt gödsel plus biogas, berättar Joakim Granefelt.

Flakning, biogasen fylls på tuber och körs till andra marknaderFlakning, biogasen fylls på tuber och körs till andra marknader Foto: Monica WestmanMed hjälp av värmen från en flispanna hygieniseras också gödslet, det hettas upp till 71 grader, innan det går in i reaktorerna.

Rågasen från reaktorn består av 70 procent metan, men den uppgraderas på plats till fordonsgas med en metanhalt på 97 procent. Eon köper gasen, ett par procent säljs via en pump som drivs av Småländska bränslen, men den mesta gasen flakas, fylls på tuber, och skeppas iväg till andra marknader av Eon.

Anläggningen sköts via mobilen

– Vi har en anställd som sköter anläggningen dagtid, övriga tid delar sju
personer på jobbet att ha jour var sjunde vecka. Vi kan sköta det mesta via iPhone, säger Joakim Granefelt.

Hans Andersson, Mats Eklund och Joakim GranefeltHans Andersson, Mats Eklund och Joakim Granefelt Foto: Monica WestmanÄger anläggningen gör idag de 11 lantbrukarna samt Växjö Stifts Egendomsnämnd och Entreprenörinvest Sverige. Satsningen fick också ett bidrag från Länsstyrelsen på 11 miljoner kronor.

– Vi har gått med vinst i två år, bekräftar han.

Alla är vinnare

– Alvesta Biogas visar återigen på att alla är vinnare om vi satsar på inhemsk biogas. Inte bara miljön blir vinnare, biogasen bidrar även till bättre ekonomi inom exempelvis jordbruket, skogsbruket och livsmedelsindustrin, säger Mats Eklund, föreståndare för Biogas Research center och professor vid LiU.

Biogasresan, tio stopp på tre dagar

Nationellt forskningscentrum

Fler nyheter från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.