Utvecklingsprogram för doktorander

För att du som doktorand ska kunna kombinera ambitioner och krav och samtidigt må bra.

Linköpings universitet driver tillsammans med företagshälsovården ett utvecklingsprogram för doktorander. Programmet är en av flera insatser för att skapa förutsättningar för doktorander att klara av forskarstudierna och att kunna hantera utmaningar och krav i arbetet.

”Jag har fått lärdom om hur jag kan påverka min situation för att må bättre.”

”Jag har fått verktyg och insikter om hur jag kritiskt kan utvärdera min arbets- och livssituation, men också hur jag kan arbeta för att förbättra den.”

”Bryta upp saker i delmål och söka feedback, byta erfarenheter med andra.”

Tre röster och insikter från tidigare doktoranddeltagare.

Programmet har ett främjande perspektiv

Vi vill stärka och stödja doktoranden att leda sig själv, hantera prestationskrav och ge möjlighet till kontakt och utbyte med andra doktorander i ett forum där den personliga utvecklingen står i centrum och inte forskningen. Ett viktigt inslag är möjligheten till egen reflektion och att få förutsättningar att hantera olika situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen.

Kort om programmet

  • Ges en ggr/år, på svenska och engelska
  • Består av tre moduler, tre stycken tretimmarstillfällen per modul
  • Seminarier varvas med korta teoretiska avsnitt, metoder, kunskap, erfarenhetsutbyte, praktiska övningar, summering och reflektion
  • Formen är dialoggrupper
  • Programmet fokuserar på doktorandens påverkansfaktorer, inte systemet
Bryta upp saker i delmål och söka feedback, byta erfarenheter med andra.
En tidigare doktoranddeltagares insikter efter avslutat program.

Möt en doktorand

Forskarutbildning