16 mars 2023

Med civilingenjörsyrket och en lärarutbildning i bagaget passade jobbet på Tom Tits Experiment som handen i handsken för Cecilia Ekstrand. Tillsammans med kollegorna arbetar hon med olika metoder för att fler ska kunna upptäcka att naturvetenskap och teknik är något för dem.

Cecilia Ekstrand med en flöjt kopplad till en dator.
Cecilia Ekstrand på Tom Tits Experiment illustrerar den upptäckarglädje och kreativitet som science centret väcker. Hon har där byggt en flöjt som hon kopplat ihop med en dator. Datorn är programmerad för att spela upp tonerna när hon använder flöjten. Cecilia Ekstrand.

Tom Tits Experiment i Södertälje är ett av runt 20 science centers i Sverige där barn och ungdomar kan lära sig mer om naturvetenskap och teknik. Här finns experiment att undersöka med hela kroppen. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet. Sedan tio år arbetar Cecilia Ekstrand som pedagog och programutvecklare på centret. Hon berättar om hur man på olika sätt arbetar för att skapa engagerande möten med syfte att förstå naturvetenskap och teknik, för både stora och små.

Det viktigaste i mitt jobb är att vi tillsammans med besökarna skapar möjligheter för fler att känna att naturvetenskap och teknik är för dem.

När Cecilia Ekstrand började arbeta på centret slogs hon av hur engagerade pedagoger inom science centers var i att arbeta för att på olika sätt möta besökarna, och framför allt vilken självklarhet det var att dela med sig av sina kunskaper till andra. Idag är även pedagogisk forskning ett naturligt inslag i verksamheten.

Upptäckarglädje för alla

Ett aktuellt projekt kopplat till forskning handlar om att förstå vad som ger barn och elever ett så kallat naturvetenskapligt eller tekniskt kapital. Ett kapital som kan göra att de vill studera vidare till yrken inom dessa ämnen. Centret har i samarbete med bland andra Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sammanfattat delar av den forskning som ligger bakom projektet i en rapport. Grundforskningen kommer från England där man följt en grupp barn i över tio år.

­­– Därifrån kan vi lära oss mycket om hur barn tänker om naturvetenskap och teknik. Men eftersom det brittiska samhället och kanske främst skolsystemet ser lite annorlunda ut än det svenska så skulle det vara bra om vi kunde göra något liknande i Sverige, menar Cecilia Ekstrand.

Man vill förstå vad som spelar roll för att barn och ungdomar ska få ökad kunskap och engagemang för naturvetenskap och teknik.

­­– På Tom Tits experiment kallar vi det här arbetet Upptäckarglädje för alla. Det har gjort att vi på ett bättre sätt kan ta vara på vad våra besökare bidrar med och på det sättet utveckla verksamheten.

Anpassa utifrån besökarna 

Tillsammans med sina kollegor funderar Cecilia Ekstrand mycket på hur man kan bemöta även dem som inte har ett särskilt intresse för naturvetenskap och teknik. Hon menar att det måste till ett nytt sätt att tänka. Det kan handla om att skriva förklarande texter på ett nytt sätt och framför allt att använda exempel som är relevanta för målgruppen. Ett misstag hon gjorde för något år sedan var att hon för en grupp lärare beskrev att uppgiften de skulle konstruera var lika lätt att följa som en IKEA-manual.

­­– Då ser jag att de stänger igen och tar ett steg bak. Och jag förstår, att skruva ihop möbler efter en ritning är det värsta de vet. Jag var tvungen att tänka om och hitta ett sätt att beskriva som passade för just den här gruppen, säger Cecilia Ekstrand.  

Lösningen blev att i stället beskriva uppgiften som ett recept, vilket gjorde att lärarna fick ett sammanhang som de kunde relatera till.

Del av internationellt forskningsprojekt

Även om Cecilia Ekstrand i sitt arbete som pedagog jobbar mycket med fortbildning för lärare från olika skolformer innebär hennes arbete även nätverkande med andra aktörer inom naturvetenskap och teknik. Det har genom åren lett till många olika samarbeten, ofta med fokus på det livslånga lärandet.

Centret har bland annat deltagit i ett stort forskningsprojekt, SySTEM2020 – science learning outside the classroom, med deltagare från 19 olika länder och samordnat av Science Gallery i Dublin. Tom Tits Experiment bidrog exempelvis med att samla in enkäter från sina besökare. Syftet med hela projektet var att skapa förståelse för hur lärande inom naturvetenskap och teknik påverkar barn och unga.

­­– Projektet pågick i tre år och har, utöver att det fungerat som en kompetensutveckling för oss på centret, bidragit till att vår verksamhet inte bara blir beprövad utan att vi även kan undervisa på en vetenskaplig grund, säger Cecilia Ekstrand.

Hur vi lär oss och hur vi blir medvetna om det vi gör beskriver Cecilia Ekstrand är det som driver hennes intresse för forskning om lärande i olika sammanhang.

Mer på ämnet

I boken Forum för forskningsbaserad NT-undervisning kan du läsa ett kapitel av Cecilia Ekstrand om ”STE(A)M-lärande utanför klassrummet”

Läs mer om Tom Tits Experiments och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) forskningsprojekt om barns och ungdomars naturvetenskapliga och tekniska kapital

Läs en översikt om science centers effekt på lärande i tidskriften ATENA didaktik
Fler intervjuer om naturvetenskap- och teknikdidaktik

Mer forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.