Fysik

Fysiken förklarar allt och ingenting

Ångströmlaboratoriet Arwen - elektronmikroskopi
Ångströmlaboratoriet Arwen - elektronmikroskopi

Fysik är ett av Linköpings universitets största och bredaste forskningsområden. Fokus ligger på materials egenskaper och tillämpningar men här finns även teoretisk fysik, kvantfysik och forskning i gränslandet mellan fysik, kemi och biologi.

Fysik är en av grundvetenskaperna och vid LiU finns betydande forskning inom allt ifrån teoretisk fysik och kvantfysik till tillämpad forskning inom områden som ytor och tunna skikt, optik, halvledarmaterial, mjuka material, nanomaterial, sensorer, solceller, lysdioder och termoelektricitet. Se respektive forskningsområde nedan.

Forskningen sträcker sig hela vägen från djup grundforskning till tillämpad forskning med tänkbara applikationer inom medicin och biologi likaväl som inom elektronik, energi, framtidens dataminnen och inte minst inom verkstadsindustrins olika grenar.

Tillämpad fysik är ett viktigt forskarutbildningsområde och doktoranderna har möjlighet att delta i någon av forskarskolorna inom området, Agora Materiae och Forum Scientum.

Forskning

Forskningsområden material- och kvantfysik

Nyheter

Forskarutbildning och forskarskolor