Fysik

Fysik är ett av Linköpings universitets största och bredaste forskningsområden. Fokus ligger på materials egenskaper och tillämpningar men här finns även teoretisk fysik, kvantfysik och forskning i gränslandet mellan fysik, kemi och biologi.

Fysik är en av grundvetenskaperna och vid LiU finns betydande forskning inom allt ifrån teoretisk fysik och kvantfysik till tillämpad forskning inom områden som ytor och tunna skikt, optik, halvledarmaterial, mjuka material, nanomaterial, sensorer, solceller, lysdioder och termoelektricitet. Se respektive forskningsområde nedan.

Forskningen sträcker sig hela vägen från djup grundforskning till tillämpad forskning med tänkbara applikationer inom medicin och biologi likaväl som inom elektronik, energi, framtidens dataminnen och inte minst inom verkstadsindustrins olika grenar.

Tillämpad fysik är ett viktigt forskarutbildningsområde och doktoranderna har möjlighet att delta i någon av forskarskolorna inom området, Agora Materiae och Forum Scientum.

Forskning

Forskargrupper

Forskningsområden material- och kvantfysik

THz-labbet

Grafen

Forskarna studerar egenskaperna och strukturer hos grafen likaväl som i andra tvådimensionella material, som MXene. LiU-forskare har tagit fram en unik metod att tillverka grafen på kiselkarbid och vid LiU finns ett THz-laboratorium.

Jianwu Sun

Halvledarmaterial

Material som studeras är bland annat kiselkarbid, nitrider och grafen. Ett stort forskningsområde är också hur tillverkningstekniken påverkar egenskaperna hos olika elektriska, optiska och magnetiska halvledare.

Rickard Gunnarsson Plasma och ytfysik

Mjuka material

I gränslandet mellan teknik och medicin utvecklar forskarna nanoskikt som liknar biologiskt material och använder 3D-skrivare för att få fram material för medicinska tillämpningar. Forskning kring biosensorer och bioelektronik ligger långt fram.

Nationella satsningar

Nyheter

Server med inkoplade kablar.

Nu höjs temperaturen för supraledarna

Forskare vid LiU har genom ett antal teoretiska beräkningar visat att magnesiumdiborid blir supraledande vid en högre temperatur när det töjs ut. Upptäckten är ett stort steg mot att hitta praktiskt användbara supraledande material.

Spin-polariserad ljusemitterande halvledarstruktur.

Storsatsning på materialforskning för hållbarhet

En miljardsatsning på forskning sker nu inom Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, som ska leda till utveckling av hållbara och effektiva material för att lösa några av samtidens stora utmaningar. LiU är värduniversitet.

VR bidrar till säkrare kvantkommunikation

Vetenskapsrådet bidrar med 1,4 miljoner till det europeiska samarbetsprojektet SECRET som ska öka säkerheten inom kvantkommunikation. Projektet som har en total budget på 340 000 euro koordineras av LiU-forskaren Guilherme Xavier.

Forskarutbildning och forskarskolor