Miljöledning och förändring

Fokus för forskningen ligger på förändringsarbete och miljömanagement och den bedrivs utifrån såväl tekniska som ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter.

Forskarna studerar bland annat hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av företagens produkter och tjänster och hur det i sin tur påverkar både miljön och företagens lönsamhet.

Även kommuners, städers och organisationers roll i hållbarhetsarbetet studeras.

Miljöperspektivet kan förändra både tekniska system och organisationer, men strukturer, politik och system kan också konservera gamla tänkesätt och utgöra hinder för utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle.

LiU koordinerar även forskningsprogrammet Mistra REES - resurseffektivitet och effektiva lösningar. Programmets vision är att påskynda omvandlingen inom svensk tillverkande industri mot en cirkulär och hållbar ekonomi. 

Forskning

En bild på en metallaser.

Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor

Projektet studerar modeller och tillvägagångssätt som stora företag arbetar med för att främja en uppströms hållbarhetssäker leverantörskedja, identifiera framgångsfaktorer och ta fram en ny unik modell för hållbarhetssäkring av leverantörer.

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Resurseffektiv materialanvändning

Städer och deponier är framtidens gruvor. Stora mängder metaller och plaster ligger under städer och i avfallsupplag till ingen nytta. Vår forskning handlar om att utveckla kunskap och metoder för att nyttiggöra dessa resurser långsiktigt hållbart.

Nyheter

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Mistra REES

Mistra fortsätter finansiera övergången till en cirkulär ekonomi

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljar forskningsprogrammet Mistra REES fortsatt finansiering med totalt 47 miljoner kronor under fyra år. Målet för programmet är att underlätta svensk industris övergång till en cirkulär ekonomi.

Mattias Lindahl

Mattias Lindahls hållbara råd till politikerna

Det finns mycket svenska politiker kan göra för att snabba på övergången mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Professor Mattias Lindahl ger konkreta råd till politikerna på plats i Almedalen.