Miljöledning och förändring

Fokus för forskningen ligger på förändringsarbete och miljömanagement och den bedrivs utifrån såväl tekniska som ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter.

Forskarna studerar bland annat hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av företagens produkter och tjänster och hur det i sin tur påverkar både miljön och företagens lönsamhet.

Även kommuners, städers och organisationers roll i hållbarhetsarbetet studeras.

Miljöperspektivet kan förändra både tekniska system och organisationer, men strukturer, politik och system kan också konservera gamla tänkesätt och utgöra hinder för utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle.

LiU koordinerar även forskningsprogrammet Mistra REES - resurseffektivitet och effektiva lösningar. Programmets vision är att påskynda omvandlingen inom svensk tillverkande industri mot en cirkulär och hållbar ekonomi. 

Forskning

Bild på hus vid vatten

Lokal klimatomställning

Projektet identifierar nyckelfaktorer och åtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete.

Resurseffektiv materialanvändning

Städer och deponier är framtidens gruvor. Stora mängder metaller och plaster ligger under städer och i avfallsupplag till ingen nytta. Vår forskning handlar om att utveckla kunskap och metoder för att nyttiggöra dessa resurser långsiktigt hållbart.

Projektet Carbonstruct vill öka kunskap om energianvändning i svensk industri.

CARBONSTRUCT

Inom svensk industri finns det kunskapsluckor om var energin de facto används. Projektet syftar till att täcka kunskapsgapet och kartlägga slutenergianvändningen, fördelat på processnivå och olika energibärare.

Nyheter

Mistra REES

Mistra fortsätter finansiera övergången till en cirkulär ekonomi

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljar forskningsprogrammet Mistra REES fortsatt finansiering med totalt 47 miljoner kronor under fyra år. Målet för programmet är att underlätta svensk industris övergång till en cirkulär ekonomi.

Mattias Lindahl

Mattias Lindahls hållbara råd till politikerna

Det finns mycket svenska politiker kan göra för att snabba på övergången mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Professor Mattias Lindahl ger konkreta råd till politikerna på plats i Almedalen.

Olof Hjelm

Hållbarhet kräver nytänkande

Vi kan inte effektivisera eller spara oss till hållbarhet. FN:s sjutton hållbarhetsmål visar bredden på den utmaning vi har, där ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger Olof Hjelm vid avslutningen av projektet Växthus.