Miljöledning och förändring

Resurser 2.0

Joakim Krook m fl
Joakim Krook och hans forskargrupp inom urban mining och Resurser 2.0 Peter Modin

Fokus för forskningen ligger på förändringsarbete och miljömanagement och den bedrivs utifrån såväl tekniska som ekonomiska och samhällsvetenskapliga utgångspunkter.

Forskarna studerar bland annat hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av företagens produkter och tjänster och hur det i sin tur påverkar både miljön och företagens lönsamhet.

Även kommuners, städers och organisationers roll i hållbarhetsarbetet studeras.

Miljöperspektivet kan förändra både tekniska system och organisationer, men strukturer, politik och system kan också konservera gamla tänkesätt och utgöra hinder för utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle.

LiU koordinerar även forskningsprogrammet Mistra REES - resurseffektivitet och effektiva lösningar. Programmets vision är att påskynda omvandlingen inom svensk tillverkande industri mot en cirkulär och hållbar ekonomi. 

Forskning

Nyheter