Rymd och flyg

Högtflygande ämne med stor bredd

Modellplan
En modell från Patrick Berrys kurs i flygplanskonstruktion, Avdelningen för fluida och mekatroniska system, Flumes.

Vid LiU bedrivs forskning kring design av flygplan, aerodynamik, automatiserad konstruktion av mikroflygplan, materialforskning för flygplansmotorer, kring turbulens, osäkerheter i simuleringsmodellerna och mycket mer. LiU-forskare har även utvecklat en mjukvara som visualiserar himlakroppar från satellitdata. 

I juli 2015 fick vi i realtid följa med på en resa till planeten Pluto, tack vara mjukvara utvecklad vid Avdelningen för medie- och informationsteknik.

Inom beräkningsmatematik arbetar LiU forskare med nya kraftfulla modeller för simulering av turbulens kring flygplan och inom maskinkonstruktion likaväl som inom Fluida och mekatroniska system, Flumes, bedrivs forskning kring flygplanskonstruktion och automatiserad konstruktion av komplicerade strukturer, som exempelvis mikroflygplan. Vid Flumes finns även en avancerad flygmotorsimulator.

Forskare inom artificiell intelligens driver forskning kring obemannade flygande farkoster, drönare, som kan vara behjälpliga vid lavinolyckor och andra platser där människor behöver hjälp att få en snabb överblick.

Även forskning inom området sensorfusion bidrar med exempelvis säkrare navigeringssystem som inte är beroende av gps, i händelse av kris.

Flygplatslogistik och säkrare trafik i luftrummet är också ett viktigt forskningsområde vid LiU, se mer under området logistik nedan.

Forskning

Projekt och grupper

Närliggande forskningsområden

Nyheter