Rymd och flyg

Vid LiU bedrivs forskning kring design av flygplan, aerodynamik, automatiserad konstruktion av mikroflygplan, materialforskning för flygplansmotorer, kring turbulens, osäkerheter i simuleringsmodellerna och mycket mer. LiU-forskare har även utvecklat en mjukvara som visualiserar himlakroppar från satellitdata. 

I juli 2015 fick vi i realtid följa med på en resa till planeten Pluto, tack vara mjukvara utvecklad vid Avdelningen för medie- och informationsteknik.

Inom beräkningsmatematik arbetar LiU forskare med nya kraftfulla modeller för simulering av turbulens kring flygplan och inom maskinkonstruktion likaväl som inom Fluida och mekatroniska system, Flumes, bedrivs forskning kring flygplanskonstruktion och automatiserad konstruktion av komplicerade strukturer, som exempelvis mikroflygplan. Vid Flumes finns även en avancerad flygmotorsimulator.

Forskare inom artificiell intelligens driver forskning kring obemannade flygande farkoster, drönare, som kan vara behjälpliga vid lavinolyckor och andra platser där människor behöver hjälp att få en snabb överblick.

Även forskning inom området sensorfusion bidrar med exempelvis säkrare navigeringssystem som inte är beroende av gps, i händelse av kris.

Flygplatslogistik och säkrare trafik i luftrummet är också ett viktigt forskningsområde vid LiU, se mer under området logistik nedan.

Forskning

Närliggande forskningsområden

Nyheter

En väg som går mot solnedgång, med vägfärg står det skrivet 2020 ovanför syns en målad pil som pekar mot solnedgången.

Nya Horisont 2020-projekt till LiU

Autonom flygledning, vita lysdioder i perovskit, elektronik som skördar energi och forskning kring hur embryon kan överleva i en främmande livmoder är några av de nya projekt som får finansiering inom EU:s Horisont 2020-program.

Billy Josefsson, LFV och Martin Rantzer, LiU

Forskning lyfter flyg och sjöfart

Forskare vid LFV och LiU visade upp resultat från det gemensamma Automationsprogrammet under en heldag i Kista. Besökare från branschen fick diskutera med forskarna, ställa frågor och själva prova på några av tillämpningarna.

Skärmar där simulering visas, personen som kör simuleringen syns i en spegel framför skärmarna

Två simulatorlabb invigda i Norrköping

Två simuleringsmiljöer, en för sjö- och en för flygtrafik, har byggts upp vid Avdelningen medie -och informationsteknik. ”För oss kan det verka som spel, men för lotsar och flygledare som kommer hit är detta på riktigt”, säger Jonas Lundberg.