Logistik

Med allt större samhällsnytta

Bygglogistik
Bygglogistik iStock photo
Trafikkö
Citylogistik
Vårdlogistik
Vårdlogistik  Thor Balkhed

Citylogistik, miljölogistik, vårdlogistik och bygglogistik är några av de specialområden där LiU-forskare ligger långt fram. Vid LiU finns exempelvis också Europas första professor i miljölogistik. Logistik är ett forskningsområde som växer och som får allt större samhällelig betydelse.

Exempel på forskning som området täcker är effektivare tidtabeller för tåg och kollektivtrafik, flygplatslogistik, hur varor på det miljömässigt bästa sättet ska fraktas in till städernas citykärnor, förbättrad logistik på byggen som effektiviserar och minskar byggkostnader och förbättrade och optimerade modeller för simulering av exempelvis trafikflöden.

Effektiv logistik handlar också om ledningsfrågor och attityder, ett exempel är miljölogistiken som fokuserar på hur systemen kan styras och utformas för att bli mer hållbara och mindre belastande för miljön. Vid LiU kopplas logistikforskningen även samman med forskning inom kvalitetsutveckling.

Bygglogistik finns även som ett eget forskningsområde, se nedan.

Forskning

Nyheter