Logistik

Citylogistik, miljölogistik, vårdlogistik och bygglogistik är några av de specialområden där LiU-forskare ligger långt fram. Vid LiU finns exempelvis också Europas första professor i miljölogistik. Logistik är ett forskningsområde som växer och som får allt större samhällelig betydelse.

Exempel på forskning som området täcker är effektivare tidtabeller för tåg och kollektivtrafik, flygplatslogistik, hur varor på det miljömässigt bästa sättet ska fraktas in till städernas citykärnor, förbättrad logistik på byggen som effektiviserar och minskar byggkostnader och förbättrade och optimerade modeller för simulering av exempelvis trafikflöden.

Effektiv logistik handlar också om ledningsfrågor och attityder, ett exempel är miljölogistiken som fokuserar på hur systemen kan styras och utformas för att bli mer hållbara och mindre belastande för miljön. Vid LiU kopplas logistikforskningen även samman med forskning inom kvalitetsutveckling.

Bygglogistik finns även som ett eget forskningsområde, se nedan.

Forskning

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

En hand håller en glasbubbla

Mot ett grönt digitalt folkhem

Digitaliseringen förändrar hur människor lever sina liv, i hemmet och i samhället. Förändringarna handlar inte bara om ny teknik, utan också om nya sätt att lösa uppgifter och hur vi organiserar vårt samhälle för att tillsammans skapa ett gott liv.

Stad i natt, ljus

Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem - för ökad grad av innovation och flexibilitet

Handelns dynamiska förmåga är avgörande för ett innovativt och flexibelt logistiksystem. Vad gör klädkoncernen H&M för att utveckla logistiken mellan tillverkare, lager och butik? Hitta svaret på sidan.

Nyheter

Lagerbyggnad.

"Test and learn" när H&M utvecklar logistiken

Vad gör klädkoncernen H&M för att utveckla logistiken mellan tillverkare, lager och butik? Och hur gör företaget? De frågorna står i centrum för en ny rapport där LiU-forskare definierar H&M:s arbetssätt som ”experimentell logistikutveckling”.

Magdalena Smeds.

Konsten att inte överstyra

Att inte över- eller understyra på arbetsplatsen när man fattar beslut är en konst. Forskare vid Linköpings universitet har studerat förändringar i organisationer och försökt reda ut varför de kan leda till en försämring i stället för en förbättring.

Byggkranar

Planering ska ge billigare byggen

I ett Vinnova-finansierat projekt ska nu både bygg- och återvinningsindustrin få ett nytt planeringsverktyg. Allt för att tillgängliga resurser ska kunna användas effektivare. Anna Fredriksson, forskare inom bygglogistik leder projektet.