Flygplanssystem

Fyra personer med en modelflygplan.

Forskningen om flygplanssystem handlar om konceptutveckling, flygplanssystem och så kallad ”sub-scale flight testing”. Vi har verktygsutveckling inom designautomation för CAD, aerodynamisk modellering, konstruktionsoptimering och systemsimulering.

Samarbetar med flygindustrin

Avdelningen för Fluida och mekatroniska system har ett nära samarbete med flygindustrin i Linköping. Flyg är en internationell bransch där internationella samarbeten är regel. Just nu har vi ett omfattande samarbete med Brasilien som också omfattar utbildning.

Vid avdelningen för Fluid och mekatroniska system genomförs ett projekt för provflygning i delskala baserat på en studie av ett generiskt framtida flygplan, ”Generic Future Fighter”, GFF. För att kunna minska utvecklingstiden och risker i projekt, har intresset för detta ökat under senare år. Projektet genomförs i samarbete med svensk industri och universitet i Brasilien med syftet att generera erfarenhet av metoden för användning i utvecklingen av framtidens flygplan.

Miljövänliga flygplan

Det finns ett starkt tryck att producera mer miljövänliga flygplan med högre effektivitet och till en lägre kostnad. En annan trend är utvecklingen mot obemannade system. Detta resulterar i en helt ny kravprofil för flygplan, och ofta gällande införandet av alternativa tekniker. Det gör att nya konfigurationer blir intressant och behöver utredas.

Publikation

Kontakt oss

Relaterad forskning