Flygplanssystem

Testrigg av en Saab 2000 i Flumes labb.
Testrigg av en Saab 2000 i Flumes labb. Thor Balkhed

Forskningen om flygplanssystem handlar om konceptutveckling, flygplanssystem och så kallad ”sub-scale flight testing”. Vi har verktygsutveckling inom designautomation för CAD, aerodynamisk modellering, konstruktionsoptimering och systemsimulering.

Samarbetar med flygindustrin

Avdelningen för Fluida och mekatroniska system har ett nära samarbete med flygindustrin i Linköping. Flyg är en internationell bransch där internationella samarbeten är regel. Just nu har vi ett omfattande samarbete med Brasilien som också omfattar utbildning.

Vid avdelningen för Fluid och mekatroniska system genomförs ett projekt för provflygning i delskala baserat på en studie av ett generiskt framtida flygplan, ”Generic Future Fighter”, GFF. För att kunna minska utvecklingstiden och risker i projekt, har intresset för detta ökat under senare år. Projektet genomförs i samarbete med svensk industri och universitet i Brasilien med syftet att generera erfarenhet av metoden för användning i utvecklingen av framtidens flygplan.

Miljövänliga flygplan

Det finns ett starkt tryck att producera mer miljövänliga flygplan med högre effektivitet och till en lägre kostnad. En annan trend är utvecklingen mot obemannade system. Detta resulterar i en helt ny kravprofil för flygplan, och ofta gällande införandet av alternativa tekniker. Det gör att nya konfigurationer blir intressant och behöver utredas.

Kontakta oss

Nyheter inom flygteknik

En väg som går mot solnedgång, med vägfärg står det skrivet 2020 ovanför syns en målad pil som pekar mot solnedgången.

Nya Horisont 2020-projekt till LiU

Autonom flygledning, vita lysdioder i perovskit, elektronik som skördar energi och forskning kring hur embryon kan överleva i en främmande livmoder är några av de nya projekt som får finansiering inom EU:s Horisont 2020-program.

Billy Josefsson, LFV och Martin Rantzer, LiU

Forskning lyfter flyg och sjöfart

Forskare vid LFV och LiU visade upp resultat från det gemensamma Automationsprogrammet under en heldag i Kista. Besökare från branschen fick diskutera med forskarna, ställa frågor och själva prova på några av tillämpningarna.

Skärmar där simulering visas, personen som kör simuleringen syns i en spegel framför skärmarna

Två simulatorlabb invigda i Norrköping

Två simuleringsmiljöer, en för sjö- och en för flygtrafik, har byggts upp vid Avdelningen medie -och informationsteknik. ”För oss kan det verka som spel, men för lotsar och flygledare som kommer hit är detta på riktigt”, säger Jonas Lundberg.

Maskinteknik

Organisationer