Maskinteknik

Brett klassiskt ingenjörsämne

Maskinteknik
Maskinteknik Göran Billeson

Ett klassiskt ingenjörsämne där forskningen vid LiU är stark och mångfasetterad. Framstående forskning finns inom områden som fluida och mekatroniska system, maskinkonstruktion, mekanik och hållfasthetslära samt mekanisk värmeteori och strömningslära.

Några exempel på forskning inom Fluida och mekatroniska system är flygplanskonstruktion, hydraulik i exempelvis lastbilsmotorer och mobil robotik.

Maskinkonstruktion täcker exempelvis cad, automatiserad konstruktion, industriell design, trä som konstruktionsmaterial och produktutveckling.

Mekanik och hållfasthetslära spänner från hudens mekanik till utmattning i nickelbaserade superlegeringar och optimering av strukturer i fordon.

Mekanisk värmeteori och strömningslära handlar om värmeöverföring, aerodynamik och strömning. Forskningen täcker alltifrån bioflöden, exempelvis i hjärta och blodådror, till termodynamik i gasturbiner och minimering av luftmotstånd i lastbilskarosser.

Närliggande forskningsområden är Konstruktionsmaterial och Produktion, som finns under egna forskningsområden, se nedan.

Forskning

Avdelningar

Nyheter

Närliggande forskning