Fotografi av Anette Larsson

Anette Larsson

Administrativ chef, Avdelningschef

I min roll som administrativ chef vill jag verka för ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd.

En arbetsplats som präglas av arbetsglädje, engagemang och meningsfullhet

Som administrativ chef vid IBL ska jag fungera som ledningsstöd till prefekten, delta i institutionens verksamhetsutveckling och ansvara för administrativ planering och uppföljning av verksamheten.

Som avdelningschef för Avdelningen för verksamhetsstöd arbetar jag för att medarbetarna ska trivas och känna arbetsglädje. Jag arbetar även med att samordna, utveckla och säkerställa fungerande administrativa processer vid institutionen.

Medarbetare