Fotografi av David Andersson

David Andersson

Doktorand

Jag är doktorand i historia. Mitt avhandlingsprojekt "Råpunk - En historia om ett annorlunda svenskt 1980-tal" behandlar den svenska råpunkscenen och dess ideologiskt präglade kreativa nätverk.


<span sc_parameters="linebreak=br" class="scWebEditInput scEnabledChrome" id="fld_EE53DEFBCE994E05945F7160B4218D10_6AC313894C85491382059069500123FE_sv-SE_3_bc81e194432f48ccb324f9c7ef19cd42_61441_edit" contenteditable="true" scdefaulttext="[No text in field]" scfieldtype="multi-line text" sc-part-of="field">Min forskning fokuserar på Sverige under 1900-talet med betoning på efterkrigstiden.</span>