Demokratins styrkor och utmaningar på jubileumskonferens i Vadstena

”Svensk demokrati står stark, vi uppfyller alla krav på en modern och livskraftig demokrati. Samtidigt finns det förstås hot och utmaningar även hos oss och det gör att demokratijubiléet fyller en viktig funktion”. Så inledde riksdagens talman Andreas Norlén ett seminarium i Vadstena som hölls för att uppmärksamma den svenska demokratins hundraårsjubileum.

Moderatorn för dagen, Anders Hedeborg, hälsar talman Andreas Norlén välkommen till demokratiseminariet. Anders Hedeborg är kommunalråd i Vadstena kommun och även ordförande i CKS styrelse. Magnus Johansson

Seminariet "Gustav Vasa, statsbyggnaden samt rättsstatens och demokratins slutgiltiga genombrott" arrangerades av Vadstena kommun i samarbete med Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet.

- Det är fantastiskt att få vara en del av detta jubileum och att få bidra i det här sammanhanget. Historiska perspektiv på dagens frågor är extra viktiga. Vi behöver blicka bakåt för att kunna nå framtiden, inledde Andreas Norlén.

Dåtid, nutid och framtid

Under seminariet guidades åhörarna genom såväl historia som nutid och framtid av forskare från Stockholms, Göteborgs och Linköpings universitet. Mats Hallenberg, professor i historia, gav det historiska perspektivet genom en engagerande skildring på temat ”Gustav Vasa, staten och de lokala arenorna.” Jan Teorell, professor i statsvetenskap tog också avstamp i historien för att förklara hur det kommer sig att Sverige sedan 1800-talet har varit en av världens mest okorrupta stater.

Ytterligare en viktig aspekt på demokrati - representativitet och jämställdhet – lyftes av Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap. Hon menar bland annat att det idag finns en jämlikhet i valdeltagande mellan kvinnor och män sedan kvinnor fick rösträtt för 100 år sedan.

Hur mår svensk demokrati egentligen?

Avslutningsvis tog Gissur Ó Erlingsson tempen på svensk demokrati och kunde konstatera att många viktiga parametrar för den svenska demokratin ser helt ok ut och att läget nog är lite bättre än det beskrivs i den offentliga debatten. Samtidigt uttrycker Erlingsson en särskild oro för förutsättningarna för ansvarskrävande i kommunpolitiken, med tanke på kommunernas många och viktiga uppgifter.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind fanns också på plats i Vadstena för att delta i den avslutande paneldiskussionen. Ministern återkom till det som enligt henne är demokratins tre stora utmaningar; det demokratiska utanförskapet, rädslan för det demokratiska samtalet och antidemokratiska aktörer. Hon uttryckte också en oro för den globala utvecklingen.

- Vi ser hur demokratiska principer monteras ner steg för steg i världen och det är en bekymmersam utveckling som vi inte är vaccinerade mot i Sverige heller, säger Amanda Lind.

Ministern poängterade även att pandemin har utmanat den traditionella demokratin och satt många frågor på sin spets. Civilsamhället, röstbärare och opinionsbildare har inte kunnat träffas på samma sätt.

- Vi behöver en återstart av demokratin och då är det här jubileumsåret ett väldigt fint tillfälle att använda sig av, avslutar Amanda Lind.

Fler bilder från seminariet

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind fanns på plats och gav sitt och regeringens perspektiv på demokratins utmaningar.  Magnus Johansson
Talman Andreas Norlén, som också är alumn från LiU, talade inför en intresserad och väl utspridd publik.  Magnus Johansson
Gissur Ó Erlingsson från CKS hade tillsammans med Vadstena kommun sytt ihop dagens program med mycket uppskattade föreläsare. Han tog även tempen på svensk demokrati i sin egen föreläsning "Den kommunala demokratin - hur är dagsformen?" Magnus Johansson
Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, gav sitt svar på frågan "Varför är Sverige så okorrupt?" Magnus Johansson
Ytterligare en av demokratins många sidor, jämställdhet, lyftes av Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon pratade på temat "Demokratin 100 år - representativitet och jämställdhet genom seklet".  Magnus Johansson
Mats Hallenberg, professor i historia vid Stockholms universitet, tog åhörarna tillbaka 500 år i tiden med sin föreläsning "Gustav Vasa, staten och de lokala arenorna".  Magnus Johansson
Torbjörn Nilsson, politisk skribent, deltog i den avslutande panelen som diskuterade hur svensk demokrati mår och vad som behövs framöver.  Magnus Johansson

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU