27 augusti 2021

”Svensk demokrati står stark, vi uppfyller alla krav på en modern och livskraftig demokrati. Samtidigt finns det förstås hot och utmaningar även hos oss och det gör att demokratijubiléet fyller en viktig funktion”. Så inledde riksdagens talman Andreas Norlén ett seminarium i Vadstena som hölls för att uppmärksamma den svenska demokratins hundraårsjubileum.

Moderatorn för dagen, Anders Hedeborg, hälsar talman Andreas Norlén välkommen till demokratiseminariet. Anders Hedeborg är kommunalråd i Vadstena kommun och även ordförande i CKS styrelse. Magnus Johansson

Seminariet "Gustav Vasa, statsbyggnaden samt rättsstatens och demokratins slutgiltiga genombrott" arrangerades av Vadstena kommun i samarbete med Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet.

- Det är fantastiskt att få vara en del av detta jubileum och att få bidra i det här sammanhanget. Historiska perspektiv på dagens frågor är extra viktiga. Vi behöver blicka bakåt för att kunna nå framtiden, inledde Andreas Norlén.

Dåtid, nutid och framtid

Under seminariet guidades åhörarna genom såväl historia som nutid och framtid av forskare från Stockholms, Göteborgs och Linköpings universitet. Mats Hallenberg, professor i historia, gav det historiska perspektivet genom en engagerande skildring på temat ”Gustav Vasa, staten och de lokala arenorna.” Jan Teorell, professor i statsvetenskap tog också avstamp i historien för att förklara hur det kommer sig att Sverige sedan 1800-talet har varit en av världens mest okorrupta stater.

Ytterligare en viktig aspekt på demokrati - representativitet och jämställdhet – lyftes av Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap. Hon menar bland annat att det idag finns en jämlikhet i valdeltagande mellan kvinnor och män sedan kvinnor fick rösträtt för 100 år sedan.

Hur mår svensk demokrati egentligen?

Avslutningsvis tog Gissur Ó Erlingsson tempen på svensk demokrati och kunde konstatera att många viktiga parametrar för den svenska demokratin ser helt ok ut och att läget nog är lite bättre än det beskrivs i den offentliga debatten. Samtidigt uttrycker Erlingsson en särskild oro för förutsättningarna för ansvarskrävande i kommunpolitiken, med tanke på kommunernas många och viktiga uppgifter.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind fanns också på plats i Vadstena för att delta i den avslutande paneldiskussionen. Ministern återkom till det som enligt henne är demokratins tre stora utmaningar; det demokratiska utanförskapet, rädslan för det demokratiska samtalet och antidemokratiska aktörer. Hon uttryckte också en oro för den globala utvecklingen.

- Vi ser hur demokratiska principer monteras ner steg för steg i världen och det är en bekymmersam utveckling som vi inte är vaccinerade mot i Sverige heller, säger Amanda Lind.

Ministern poängterade även att pandemin har utmanat den traditionella demokratin och satt många frågor på sin spets. Civilsamhället, röstbärare och opinionsbildare har inte kunnat träffas på samma sätt.

- Vi behöver en återstart av demokratin och då är det här jubileumsåret ett väldigt fint tillfälle att använda sig av, avslutar Amanda Lind.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.