11 september 2023

Fördelningen av uppdrag bland politiker i kommunpolitiken är skev. Ett fåtal kommunpolitiker har många olika uppdrag medan majoriteten av politikerna endast har ett till två uppdrag. Att uppdragen koncentreras till en liten klick politiker kan kortsluta mekanismer för ansvarsutkrävande och därmed försvaga demokratin. 

En man i blå skjorta och en man i svart skjorta som sitter bredvid varandra vid ett konferensbord och pratar med varandra.
Emanuel Wittberg och Gissur Ó Erlingsson har undersökt uppdragskoncentrationen och maktkoncentrationen i svenska kommuner.   Marie-Louise Elebring
Tidigare forskning om maktkoncentration inom kommunpolitiken har haft ett starkt fokus på det genomsnittliga antalet uppdrag som kommunpolitiker har. En ökande koncentration av uppdrag har framställts som ett problem, särskilt i mindre kommuner. Nu visar en undersökning från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, att det inte ger hela bilden. Det finns även en stor ojämlikhet där ett fåtal politiker i regel ansvarar för en stor andel av uppdragen. 

Totalt 27 kommuner ingår i undersökningen. Resultatet visar att det finns en minoritet av politiker som har mellan fem och tio uppdrag samtidigt i alla kommuner som studerats. En majoritet av politikerna har endast ett till två uppdrag.

– Det speglar en utveckling vi sett över en längre tid, att det finns en professionalisering där ett fåtal heltidspolitiker som är kommunalråd och sitter i kommunstyrelsen har stor makt och i regel många uppdrag, medan det finns ganska många fritidspolitiker som har ett fåtal uppdrag, säger Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap på CKS och en av rapportens författare.  

– Detta har organisatoriska fördelar eftersom heltidspolitiker har mer tid att sätta sig in i kommunens verksamhet, men samtidigt riskerar det att skapa en avgränsad elit där information och makt samlas, något som i värsta fall kan leda till sämre transparens och en klyfta till övriga fritidspolitiker och väljarna, fortsätter Erlingsson. 

Kommunernas organisering spelar roll

Rapporten visar också att hur kommunerna väljer att organisera sig påverkar det genomsnittliga antalet uppdrag och ojämlikheten i fördelningen av dessa. Mindre kommuner har generellt sett en högre koncentration av uppdrag, men det finns variation även bland liknande kommuner. Mindre kommuner skulle kunna minska uppdragskoncentrationen genom att minska antalet politiska institutioner och öka spridningen av uppdrag bland aktiva politiker.

– Det finns inget enkelt svar på hur kommuner borde organisera sig eller hur decentraliserad makten borde vara. Det är rimligt att heltidsarvoderade politiker med mer tid och kunskap har mer ansvar och inflytande än fritidspolitiker. Samtidigt är en bred demokratisk representation och maktdelning positivt för demokratin. Vårt främsta mål med rapporten är att öka medvetenheten om detta och främja en öppen diskussion om kommunernas politiska strukturer och deras påverkan på maktbalansen i kommunerna, säger Emanuel Wittberg, postdoktor och forskare på CKS och en av författarna till rapporten.
 

Kontakt

Läs fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

17 maj 2024

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

22 april 2024

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

27 mars 2024

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Läs mer om forskningen vid CKS

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.