11 september 2023

Fördelningen av uppdrag bland politiker i kommunpolitiken är skev. Ett fåtal kommunpolitiker har många olika uppdrag medan majoriteten av politikerna endast har ett till två uppdrag. Att uppdragen koncentreras till en liten klick politiker kan kortsluta mekanismer för ansvarsutkrävande och därmed försvaga demokratin. 

En man i blå skjorta och en man i svart skjorta som sitter bredvid varandra vid ett konferensbord och pratar med varandra. Emanuel Wittberg och Gissur Ó Erlingsson har undersökt uppdragskoncentrationen och maktkoncentrationen i svenska kommuner.   Marie-Louise Elebring

Tidigare forskning om maktkoncentration inom kommunpolitiken har haft ett starkt fokus på det genomsnittliga antalet uppdrag som kommunpolitiker har. En ökande koncentration av uppdrag har framställts som ett problem, särskilt i mindre kommuner. Nu visar en undersökning från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, att det inte ger hela bilden. Det finns även en stor ojämlikhet där ett fåtal politiker i regel ansvarar för en stor andel av uppdragen. 

Totalt 27 kommuner ingår i undersökningen. Resultatet visar att det finns en minoritet av politiker som har mellan fem och tio uppdrag samtidigt i alla kommuner som studerats. En majoritet av politikerna har endast ett till två uppdrag.

– Det speglar en utveckling vi sett över en längre tid, att det finns en professionalisering där ett fåtal heltidspolitiker som är kommunalråd och sitter i kommunstyrelsen har stor makt och i regel många uppdrag, medan det finns ganska många fritidspolitiker som har ett fåtal uppdrag, säger Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap på CKS och en av rapportens författare.  

– Detta har organisatoriska fördelar eftersom heltidspolitiker har mer tid att sätta sig in i kommunens verksamhet, men samtidigt riskerar det att skapa en avgränsad elit där information och makt samlas, något som i värsta fall kan leda till sämre transparens och en klyfta till övriga fritidspolitiker och väljarna, fortsätter Erlingsson. 

Kommunernas organisering spelar roll

Rapporten visar också att hur kommunerna väljer att organisera sig påverkar det genomsnittliga antalet uppdrag och ojämlikheten i fördelningen av dessa. Mindre kommuner har generellt sett en högre koncentration av uppdrag, men det finns variation även bland liknande kommuner. Mindre kommuner skulle kunna minska uppdragskoncentrationen genom att minska antalet politiska institutioner och öka spridningen av uppdrag bland aktiva politiker.

– Det finns inget enkelt svar på hur kommuner borde organisera sig eller hur decentraliserad makten borde vara. Det är rimligt att heltidsarvoderade politiker med mer tid och kunskap har mer ansvar och inflytande än fritidspolitiker. Samtidigt är en bred demokratisk representation och maktdelning positivt för demokratin. Vårt främsta mål med rapporten är att öka medvetenheten om detta och främja en öppen diskussion om kommunernas politiska strukturer och deras påverkan på maktbalansen i kommunerna, säger Emanuel Wittberg, postdoktor och forskare på CKS och en av författarna till rapporten.
 

Kontakt

Läs fler nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

19 november 2023

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

03 oktober 2023

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

19 september 2023

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

Läs mer om forskningen vid CKS

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.