38,5 miljoner till forskarskola om vuxnas lärande

Vetenskapsrådet beviljar Linköpings universitet 38,5 miljoner kronor till en ny forskarskola om vuxnas lärande. Tillsammans med en tidigare satsning innebär det att 21 doktorander de närmaste åren kommer att bedriva forskning om komvux och folkhögskolor.

Four students in a group activity room. LiU leder två stora forskningsprojekt om vuxet lärande. Thor Balkhed

Leds från IBL

Andreas Fejes. Foto David Einar

Anslaget från Vetenskapsrådet ingår i utlysningen Forskarskolor för lärarutbildare där totalt 393 miljoner kronor fördelas till tio projekt för åren 2021-2026. Tio av 28 ansökningar beviljades.

Linköpings universitet är värd för ett av projekten där även Stockholms universitet och Jönköping University ingår. Fem doktorander kommer att antas vid LiU som är värduniversitet, och två vardera i Stockholm och Jönköping. Totalt beviljas 38,5 miljoner kronor fram till 2026.

- Doktoranderna ska bedriva forskning om komvux och folkhögskola. Målet är att öka kompetensen om dessa utbildningsformer inom ramen för lärarutbildningarna, säger Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL.

"Enorm framgång"

Parallellt med den nya satsningen får LiU dessutom åtta miljoner kronor för en forskarskola för folkhögskolans lärare. I det projektet, som också leds av LiU, har nyligen sex licentiater antagits vid LiU, tre vid Göteborgs universitet och lika många vid Jönköping University.

Sammantaget innebär de 21 forskarstuderande en kraftfull satsning på forskning kring vuxnas lärande.

- En enormt stor framgång fr LiU:s del och inte minst för vår forskningsmiljö. Det är ett erkännande av vårt hårda arbete men också ett erkännande av behovet av forskning om dessa utbildningssammanhang, kommenterar Andreas Fejes. 

Läs mer

Senaste nytt från LiU