11 juni 2020

Forskningsprogrammet Mistra Geopolitics får 60 miljoner kronor av stiftelsen Mistra för att fördjupa analyser av de geopolitiska utmaningarna. Programchef för Mistra Geopolitics är LiU-professorn Björn-Ola Linnér.

Professor Björn-Ola Linnér.
Björn-Ola Linnér, professor i miljövetenskap, leder Mistra Geopolitics som nu fått ytterligare 60 miljoner kronor. David Brohede

Mistra Geopolitics har under sina första fyra år byggt upp ett forskningsprogram som blivit internationellt erkänt för sin kapacitet att analysera geopolitiska frågor och hållbar utveckling. Nu ger Mistra programmet forskningsmedel för en andra fas. Under dessa fyra år kommer man fördjupa analyserna av de geopolitiska utmaningarna och möjligheterna. Tre sammankopplade områden kommer att stå i fokus, global miljöförändring, hållbara samhällsförändringar och den snabba implementeringen av transformativ teknik.

–Det senaste halvårets världsomskakande utveckling gör forskningsprogrammet än mer högaktuellt eftersom pandemin kan motverka målen i Parisavtalet. Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla svensk förmåga till att bidra till hållbar utveckling, Agenda 2030 och Parisavtalet. Detta i en tid präglad av både av världspolitisk osäkerhet och nya möjligheter, säger Björn-Ola Linnér, professor i miljövetenskap vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet samt programchef för Mistra Geopolitics.

Beslutet att tilldela programmet ytterligare forskningsmedel kommer efter en utvärdering av en internationell expertpanel. Enligt panelen har forskningsprogrammet påverkat den globala vetenskapliga debatten och bidragit till att skapa insikter kring geopolitikens betydelse hos branschorganisationer, företag och finansinstitut. 

 

Om Mistra Geopolitics:
Mistra Geopolitics med Stockholm Environment Institute, SEI, som programvärd, startade sin verksamhet den 1 januari 2017. I programmets konsortium ingår även Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Även internationella forskningsinstitut, svenska företag och myndigheter ingår.

Bland dem som har nytta av resultaten och varit involverade i dialoger med programmet märks den svenska regeringen, myndigheter, företag och organisationer som på olika sätt behöver kunskap för att analysera risker och därmed stå bättre rustade inför framtida möjligheter och utmaningar.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.