Forskning om geopolitik efterfrågas

Den tunga internationella organisationen OECD visar intresse för svensk geopolitisk forskning. ”Väldigt roligt att vår forskning efterfrågas internationellt”, säger Björn-Ola Linnér som leder forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.

Björn-Ola Linnér, programme director Mistra GeopoliticsBjörn-Ola Linnér har tillsammans med forskarkollegor träffat experter från OECD och delat med sig av den senaste forskningen inom geopolitik och hållbar utveckling. Foto: David BrohedeOECD är den internationella samarbetsorganisationen för ekonomisk utveckling. Den 17-18 maj diskuterade experter från OECD:s medlemsländer med forskare från forskningsprogrammet Mistra Geopolitics, som leds av Björn-Ola Linnér vid Linköpings universitet. Med i diskussionerna i Paris var också andra tunga spelare som chefer på det internationella energiorganet IEA, den franska motsvarigheten till UD och samverkansorganisationen Climate and Clean Air Coalition.

Varför var ni inbjudna till OECD?

 Vi är det första stora forskningsprogrammet i EU som håller på med forskning kring geopolitiska utmaningar. Det vill säga hur geografi hänger ihop med internationella relationer. Vi ska bidra med kunskap kring hur det världspolitiska läget hänger samman med vad som händer med naturresurser, klimat, miljöförändringar och förutsättningarna för hållbar utveckling, säger Björn-Ola Linnér.

Vilka frågor diskuterades?

– I en förändrad geopolitik blir resurser allt viktigare. Vi delade bland annat med oss av våra analyser kring sällsynta jordartsmetaller, det vill säga den lilla grupp grundämnen som behövs för exempelvis solpaneler och elbilar. Kina står för i stort sett all utvinning av jordartsmetaller, vilket ger dem en allt större roll i geopolitiken.

Det finns också ett stort intresse kring vårt så kallade explorativa scenarioarbete. Det syftar till att ge beredskap för olika möjliga utvecklingsvägar inom miljö och säkerhet.

– Ett tredje område som efterfrågas är våra studier om hur länder och företag indirekt kan påverkas av ett förändrat klimat, genom till exempel förändrad handel och migration.

Vad betyder det för er att kunna bidra med forskning i det här sammanhanget?

 Såklart är det roligt att vår forskning efterfrågas internationellt och det är viktigt för oss att tala med så tunga organisationer, de sätter ju många av spelreglerna. Här har vi chans att få in klimatfrågorna i diskussioner som påverkar säkerhetsläget.

 

Om Mistra Geopolitics:

Forskningen om geopolitik och hållbar utveckling engagerar forskare från SEI (Stockholm Environment Institute), SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) samt Linköpings, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet. Med i konsortiet finns också det tyska forskningsinstitutet Adelphi och brittiska E3G. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har satsat 48 miljoner kronor på det fyraåriga programmet. 

Till Mistra Geopolitics


Kontakt

Nyheter om miljö

Senaste nytt från LiU