Hur påverkar coronaviruset klimatarbetet?

Intresset var enormt för det seminarium om covid-19 och klimatförändringar som forskningsprogrammet Mistra Geopolitics anordnade. Närmre tusen personer ville veta mer om hur pandemin påverkar klimatarbetet.

Under rådande omständigheter hölls mötet via webben, vilket gjorde att det också lockade deltagare från hela världen. Björn-Ola Linnér, programchef för Mistra Geopolitics och klimatforskare vid Linköpings universitet, är glad för uppslutningen.  Foto David Brohede

- Covid-19 kan bli tungan på vågen för klimatet. Antingen ser vi en större egoistisk slutenhet och en koldioxidstinn återhämtning. Eller en generositetens geopolitik och ett gyllene tillfälle för en omställning mot grönare, hälsosammare och mer motståndskraftiga samhällen, säger han.

Covid-19 har inneburit förändringar för hela samhället, så även för miljöarbetet. I år skulle flera viktiga internationella miljömöten äga rum, av vilka vissas framtid ännu är oviss, andra har ställts in. 

Victor Galaz, forskare och föreståndare för Stockholm Resilience Center, beskrev coronakrisen som ett 100-meterslopp och klimatarbetet som ett maraton. 

- Vi måste springa båda samtidigt. 

Webinariet finns att titta på i efterhand. Här.

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU