03 april 2020

Intresset var enormt för det seminarium om covid-19 och klimatförändringar som forskningsprogrammet Mistra Geopolitics anordnade. Närmre tusen personer ville veta mer om hur pandemin påverkar klimatarbetet.

Under rådande omständigheter hölls mötet via webben, vilket gjorde att det också lockade deltagare från hela världen. Björn-Ola Linnér, programchef för Mistra Geopolitics och klimatforskare vid Linköpings universitet, är glad för uppslutningen.  Foto David Brohede

- Covid-19 kan bli tungan på vågen för klimatet. Antingen ser vi en större egoistisk slutenhet och en koldioxidstinn återhämtning. Eller en generositetens geopolitik och ett gyllene tillfälle för en omställning mot grönare, hälsosammare och mer motståndskraftiga samhällen, säger han.

Covid-19 har inneburit förändringar för hela samhället, så även för miljöarbetet. I år skulle flera viktiga internationella miljömöten äga rum, av vilka vissas framtid ännu är oviss, andra har ställts in. 

Victor Galaz, forskare och föreståndare för Stockholm Resilience Center, beskrev coronakrisen som ett 100-meterslopp och klimatarbetet som ett maraton. 

- Vi måste springa båda samtidigt. 

Webinariet finns att titta på i efterhand. Här.

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.