25 maj 2022

Nämnden för skolsamverkan vid Linköpings universitet, NSS, har delat ut sitt skolsamverkanspris för 2021 till Anders Ynnerman, professor vid ITN och direktör för Visualiseringscenter C i Norrköping.

Två män varav ena håller blomkvast och diplom Anders Ynnerman mottar Skolsamverkanspriset av Lasse Alfredsson, ordförande i Nämnden för skolsamverkan. Olov Planthaber

Enligt NSS har Visualiseringscenter C blivit en naturlig plats för möten mellan forskare och elever. I sin motivering skriver nämnden att Anders Ynnerman ”har varit oumbärlig, både när det gäller att skapa förutsättningarna för att bygga och driva centret, och genom sin passion för ungas möjligheter till en god utbildning”.

– Att vår verksamhet nu uppmärksammas av NSS betyder så mycket för oss. Jag är otroligt stolt över den verksamhet vi byggt, och de fantastiska personer som arbetar inom centret, och hur vi med hjälp av visualisering skapar genvägar mellan forskning och allmänhet och speciellt når skolelever som besöker oss, säger Anders Ynnerman.

Han berättar att besökarna till Visualiseringscenter C får använda samma data, samma metoder och till och med samma typ av datorer som forskarna vid LiU själva använder.

– Man blir själv utforskaren av det okända. Vi har myntat begreppet Exploranation för att beskriva detta. Det är en kombination av engelskans explore (utforska) och explain (förklara). Tack vare en donation från Wadströms stiftelse har vi kunnat bygga ett laboratorium för Exploranation som invigdes i mars.

En utmaning framåt är hur besökarnas upplevelse vid centret kan nå ut till skolornas vardag och bana väg för nästa generation av digitalisering av skolan. Anders Ynnerman säger att LiU har en unik kombination av kompetenser för att angripa detta.

– En digitalisering som är byggd på mogen teknik och med lärmål i fokus engagerar och entusiasmerar. Jag ser också att Visualiseringscenter kommer att ha en stor roll i utbildning och vidareutbildning av lärare, som ju är nyckeln till framtidens lärande.

Han ser ett enormt intresse från många aktörer att samverka med LiU och Visualiseringscenter C. Bland annat nämner han satsningen WISDOME som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Med utgångspunkt i vår forskning och verksamhet byggs nu domteatrar och utställningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Innehållet till dessa produceras i Norrköping och vår egen domteater har samtidigt uppgraderats till att vara en av världens främsta. Allt detta sker inom Visualiseringscenterkonsortiet med LiU som en av huvudmännen, säger Anders Ynnerman.

Skolsamverkanspriset består av ett diplom och anslagsmedel om 20 000 kronor för kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Läs mer om Visualiseringscenter C och NSS via länkar här nedan.

Kontakt

Relaterat innehåll

Skolsamverkan vid Linköpings universitet

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.