24 augusti 2023

Den 29-30 augusti arrangeras Kvinnofridskonferensen där deltagare från flera av landets myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser samlas för att lyssna till föreläsningar om myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor, metoder och arbetssätt samt ny forskning på området. Barnafrid har varit delaktig i planeringen och kommer delta med fem seminarier. 

Logotyp för konferensen kvinnofridskonferensen

Kvinnofridskonferensen arrangeras av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, där Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande. Konferensen riktar sig i första hand till personal inom socialtjänst, vård och omsorg, polis och övriga rättsväsendet. Men även forskare, representanter från myndigheter, departement och kvinnojourer kommer att delta.

Under konferensen lyfts bland annat hur dödligt våld i nära relationer kan förebyggas, våld i ungas nära relationer, arbetsplatsen som en arena för att upptäcka våld och vad som har hänt efter två år med det nya barnfridsbrottet.

Barnafrid deltar som föreläsare/paneldeltagare eller moderator i följande seminarier:

  • Starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn: Boende för våldsutsatta – stärkta rättigheter för kvinnor och barn
  • Arbetet mot våld i en internationell kontext: Internationell utblick med barnet i fokus
  • Workshop: Att arbeta med case för att nå djupare förståelse
  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld: Samverkansformer mellan skola och andra aktörer
  • Effektivare brottsbekämpning: Två år med barnfridsbrottet – vad har hänt?

Läs mer om konferensen och ta del av hela programmet på hemsidan för evenemanget.

Kontakt

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.