24 augusti 2023

Den 29-30 augusti arrangeras Kvinnofridskonferensen där deltagare från flera av landets myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser samlas för att lyssna till föreläsningar om myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor, metoder och arbetssätt samt ny forskning på området. Barnafrid har varit delaktig i planeringen och kommer delta med fem seminarier. 

Logotyp för konferensen kvinnofridskonferensen

Kvinnofridskonferensen arrangeras av nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid, där Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande. Konferensen riktar sig i första hand till personal inom socialtjänst, vård och omsorg, polis och övriga rättsväsendet. Men även forskare, representanter från myndigheter, departement och kvinnojourer kommer att delta.

Under konferensen lyfts bland annat hur dödligt våld i nära relationer kan förebyggas, våld i ungas nära relationer, arbetsplatsen som en arena för att upptäcka våld och vad som har hänt efter två år med det nya barnfridsbrottet.

Barnafrid deltar som föreläsare/paneldeltagare eller moderator i följande seminarier:

  • Starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn: Boende för våldsutsatta – stärkta rättigheter för kvinnor och barn
  • Arbetet mot våld i en internationell kontext: Internationell utblick med barnet i fokus
  • Workshop: Att arbeta med case för att nå djupare förståelse
  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld: Samverkansformer mellan skola och andra aktörer
  • Effektivare brottsbekämpning: Två år med barnfridsbrottet – vad har hänt?

Läs mer om konferensen och ta del av hela programmet på hemsidan för evenemanget.

Kontakt

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.