29 september 2023

Kongressen European Regional Congress on Child Abuse and Neglect 2024 arrangeras nu för första gången i Sverige. Nationellt kunskapscentrum Barnafrid står värd för kongressen och 600 internationella experter väntas att delta. 

Barn som håller en gul ballong med smiley
Marizza

Bakom kongressen står ISPCAN, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect som är ett tvärvetenskapligt samfund för professionella som arbetar med barn som far illa. Kongressen har inte arrangerats i Norden sedan 2011 och Uppsala blir första tillfället i Sverige, någonsin. Syftet är att belysa aktuella behov och lösningar gällande våld mot barn i tider av kris och krig.

Värd för kongressen i Sverige är Nationellt kunskapcentrum Barnafrid vid Linköpings universitet i samarbete med flera svenska aktörer, däribland Uppsala universitet. Kongressen arrangeras den 18–22 augusti 2024 på Uppsala Konsert & Kongress.

– Vi ser verkligen fram mot att få arrangera detta och kommer slagkraftigt att mobilisera oss för att i ett brett perspektiv sätta fokus på en av de viktigaste frågorna inom den sociala välfärden i vårt samhälle, säger Laura Korhonen, centrumchef for Barnafrid och lokal värd för kongressen.

Redan nu planeras innehållet för konferensen.

– Vi har ett stort engagemang och mycket kunskap att dela med oss av och kommer att göra vårt yttersta för att sätta ihop ett aktuellt och intressant program med en internationell touch. Vi ser också fram emot att knyta nya kontakter och utveckla nya samarbeten i och med konferensen, säger doktor Gabriel Otterman, ordförande för kongressens vetenskapliga kommitté.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.