02 mars 2022

Bild på gamla klockor. De står på ett träbord.
.

En ny studie från Linköpings universitet har studerat personalens erfarenheter av öppna dagverksamheter för äldre personer. Resultatet visar att personal har en viktig funktion för att möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter vid dessa dagverksamheter. Detta genom att underlätta aktiviteter och social interaktion mellan deltagarna. Vidare visar resultatet att den fysiska miljöns utformning, ekonomiska ramar samt riktlinjer påverkar personalens möjlighet att erbjuda meningsfulla aktiviteter vid dagverksamheter för äldre personer.

Studien har genomförts av Åsa Larsson Ranada och Johannes Österholm, verksamma vid Institutionen för hälsa, medicin och vård.

Ta del av studien här https://doi.org/10.1080/01924788.2022.2028050

Fullständig referens

Larsson Ranada, Å., & Österholm, J. (ahead of print). Promoting Active and Healthy Ageing at Day Centers for Older People. Activities, adaptation & Aging. https://doi.org/10.1080/01924788.2022.2028050

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.