Dagverksamheter som en hälsofrämjande arena för äldre personer

Bild på gamla klockor. De står på ett träbord. .

En ny studie från Linköpings universitet har studerat personalens erfarenheter av öppna dagverksamheter för äldre personer. Resultatet visar att personal har en viktig funktion för att möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter vid dessa dagverksamheter. Detta genom att underlätta aktiviteter och social interaktion mellan deltagarna. Vidare visar resultatet att den fysiska miljöns utformning, ekonomiska ramar samt riktlinjer påverkar personalens möjlighet att erbjuda meningsfulla aktiviteter vid dagverksamheter för äldre personer.

Studien har genomförts av Åsa Larsson Ranada och Johannes Österholm, verksamma vid Institutionen för hälsa, medicin och vård.

Ta del av studien här https://doi.org/10.1080/01924788.2022.2028050

Fullständig referens

Larsson Ranada, Å., & Österholm, J. (ahead of print). Promoting Active and Healthy Ageing at Day Centers for Older People. Activities, adaptation & Aging. https://doi.org/10.1080/01924788.2022.2028050

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU