10 mars 2021

Det strategiska forskningsområdet inom it och mobil kommunikation – Elliit – växer med ytterligare nio forskningsprojekt som får dela på totalt 95 miljoner kronor över fem år. I åtta av projekten medverkar forskare från Linköpings universitet. Målet är att förstärka och bredda programmet genom att inkludera fler forskare från olika discipliner.

Mobilmast mot himmel. De nio projekten som fått finansiering handlar om allt från maskininlärning och autonoma robotar till affärsmodeller och hjärnforskning – alla med it och mobil kommunikation som gemensam nämnare. iStock / Yanawut

Elliit – Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology – är ett strategiskt forskningsområde inrättat av regeringen, som samlar forskningskompetenser inom många olika områden vid universiteten i Linköping och Lund samt utvalda forskargrupper vid Halmstad Högskola, och Blekinge tekniska högskola. Målet är att kunna möta framtidens utmaningar inom IT och mobil kommunikation på ett samlat sätt.

Nu växlar Elliit upp och växer med ytterligare nio projekt, varav åtta återfinns på Linköpings universitet. Allt som allt rör det sig om 19 forskare vid 3 lärosäten – Linköpings universitet, Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola – som vardera får 1 miljon kronor per år under 5 års tid.

Sammanlagt uppgår anslaget till 95 miljoner kronor som kommer från regeringen för en fortsatt bred satsning på forskning inom it och mobil kommunikation. Avsikten med det riktade anslaget är att projekten ska anställa forskare som kan bidra med nya perspektiv på forskningen.

– De nya projekten representerar både en väsentlig förstärkning av Elliits verksamhet, och en breddning som även inkluderar icke-tekniska frågeställningar och discipliner som traditionellt inte varit en del av Elliit. Vi ser att det här kommer leda till nya och väldigt spännande tvärvetenskapliga samarbeten, säger Erik G. Larsson, professor på Institutionen för systemteknik, ISY, vid Linköpings universitetet och föreståndare för Elliit.

De nio projekten som fått finansiering handlar om allt från maskininlärning och autonoma robotar till affärsmodeller och hjärnforskning, och alla har it och mobil kommunikation som gemensam nämnare.

Nya projekt

De åtta LiU-forskarna som får nya projekt från Elliit är:

  • Claudio Altafini, professor på ISY för projektet Dynamics of complex socio-technological network systems.
  • Krzysztof Bartoszek, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap, IDA, för projektet Developing core–technologies for tree-based models.
  • Patric Ljung, universitetslektor på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, för projektet Real-Time Realistic Pixel Synthesis using Deep Learning for Augmented and Virtual Reality.
  • Martin Enqvist, universitetslektor på ISY för projektet Brain-Based Monitoring of Sound.
  • Christoph Kessler, professor på IDA för projektet GPAI — General Purpose AI Computing.
  • Magnus Berggren, professor på ITN för projektet In situ real-time characterization of large 5G and beyond antenna systems.
  • Per-Erik Forssén, biträdande professor på ISY för projektet Situation Aware Perception for Safe Autonomous Robotics Systems.
  • Christian Kowalkowski, professor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling för projektet B2B Data Sharing for Industry 4.0 Machine Learning.

Kontakt

Strategiskt forskningsområde

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.