28 augusti 2022

Universitets- och högskolerådet ger EU/ERASMUS-medel till utveckling av lärarverktyg för integrering av genusfrågor i utbildningar inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

En kvinna står framför olika symboler.

  I forsknings- och utvecklingsprojektet Women STEM-UP är målet att bryta ned könsstereotyper inom högre utbildning. Projektet ska pågå i tre år och fokusera på utbildningsprogram inom STEM-området det vill säga ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

Informatikern Vivian Vimarlund vid Institutionen för datavetenskap (IDA) leder projektet i samarbete med Arne Jönsson (IDA), Malin Wiger vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, samt EU-kollegor från olika discipliner däribland datavetenskap och genusvetenskap. 

Vivian Vimarlund

I projektet ska forskarlaget bygga, testa och utvärdera ett träningsprogram som erbjuder konkreta exempel på hur man kan bryta ned könsstereotyper, inklusive bygga karriärvägar, rekrytera fler kvinnor till utbildningar på området, bygga nätverk och mentorskap. 

Ännu ett mål med projektet är att stödja kvinnliga studenter att utforska och förstå den kreativa potentialen inom STEM-området samt möjligheterna till att påverka samhället. Forskarna vill även belysa vikten av att implementera genusfrågor i teknikprojekt.

Det är Universitets- och högskolerådet som för år 2022 beslutat om projektmedlen inom ramen för Erasmus+ programområde 2  gällande högre utbildning och samarbete mellan organisationer och institutioner.

Det engelska begreppet "STEM" står för "Science, Technology, Engineering and Mathematics".

 

Kontakt

Läs mer om forskningen vid IDA och IEI

Senaste nytt från LiU

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.