28 augusti 2022

Universitets- och högskolerådet ger EU/ERASMUS-medel till utveckling av lärarverktyg för integrering av genusfrågor i utbildningar inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

En kvinna står framför olika symboler.

  I forsknings- och utvecklingsprojektet Women STEM-UP är målet att bryta ned könsstereotyper inom högre utbildning. Projektet ska pågå i tre år och fokusera på utbildningsprogram inom STEM-området det vill säga ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

Informatikern Vivian Vimarlund vid Institutionen för datavetenskap (IDA) leder projektet i samarbete med Arne Jönsson (IDA), Malin Wiger vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, samt EU-kollegor från olika discipliner däribland datavetenskap och genusvetenskap. 

Vivian Vimarlund

I projektet ska forskarlaget bygga, testa och utvärdera ett träningsprogram som erbjuder konkreta exempel på hur man kan bryta ned könsstereotyper, inklusive bygga karriärvägar, rekrytera fler kvinnor till utbildningar på området, bygga nätverk och mentorskap. 

Ännu ett mål med projektet är att stödja kvinnliga studenter att utforska och förstå den kreativa potentialen inom STEM-området samt möjligheterna till att påverka samhället. Forskarna vill även belysa vikten av att implementera genusfrågor i teknikprojekt.

Det är Universitets- och högskolerådet som för år 2022 beslutat om projektmedlen inom ramen för Erasmus+ programområde 2  gällande högre utbildning och samarbete mellan organisationer och institutioner.

Det engelska begreppet "STEM" står för "Science, Technology, Engineering and Mathematics".

 

Kontakt

Läs mer om forskningen vid IDA och IEI

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.