Anders vill göra världen bättre

”Kursen är helt fantastisk! Jag är redo för en cirkulär och hållbar framtid, och försöker vara en del i den cirkulära omställningen i allt jag gör.”

Anders Fermheden Anders Fermheden, Key Account Treatment på Xylem

Orden kommer från Anders Fermheden. Med yrkestiteln Key account treatment på Xylem, ett företag som säljer vatten- och reningsverksprodukter. I sin vardag hjälper han omgivningen med att skapa hållbara lösningar på VA-utmaningar. 

- Jag sökte till kursen i cirkulär ekonomi för att jag vill göra världen bättre. Vi kan bättre än vad vi gör idag. Jag har letat länge efter en kurs i detta ämne utan att finna någon på universiteten. Inte förrän denna dök upp.

Kursen gav Anders en bra balans mellan delarna han saknat inom cirkulär ekonomi. Han har fått ny insikt i begrepp som han hört, utan att tidigare ha kunnat landa i dem. 

- Att då få teorier, få veta var dagens forskning ligger någonstans. Och få träffa andra människor som kommer in i cirkulär ekonomi utifrån sitt perspektiv och sedan få göra ett antal projektarbeten. Det var en väldigt bra kombination.

- Entusiasmen som examinatorn har kring det här och verkligen är intresserad av oss studenter var jätteinspirerande och bidrog säkert till att många tyckte kursen var så rolig. Kursledarna har varit bra genomgående och några har utmärkt sig lite extra.

Betyget från Anders är att det totalt sett är en jättebra kurs. Just för att den visar på helheten från flera perspektiv.

- Vi har även haft med det resonerande, att en av anledningarna till att vi inte har cirkulär ekonomi idag är att vi har lagar som förhindrar. Och det belystes väldigt tydligt.

 Anders har redan nytta av kursen i yrkeslivet. Han nämner som exempel ett projekt om avloppsrening, där han kunnat stötta sig mot mycket av det han lärt sig under kursen. Han håller dessutom föredrag internt.

- För dem som är nyfikna på cirkulär ekonomi rekommenderar jag varmt kursen, eftersom den är så berikande. Man får begreppen klart för sig väldigt bra.

Text: Stefan Holgersson

Lyssna på Anders

Kontakt

Läs kursen Cirkulär ekonomi i teori och praktik

Senaste nytt från LiU