07 april 2022

”Jag lärde mig jättemycket på kursen i cirkulär ekonomi, som jag absolut rekommenderar. Den är mycket inspirerande.”

Malin Forsgren, senior partner på 2050 Consulting

Det säger Malin Forsgren, senior partner och kontorschef Linköping, 2050 Consulting. Hon jobbar mycket med affärsutveckling för företag, kopplat till klimatfrågor och hade därmed en hel del förkunskaper.

- Det är svårt att hitta fördjupande påbyggnadsutbildningar inom klimatområdet. Jag kände att jag behövde grunda allt lite bättre, djupare och med mer förståelse och forskningsanknytning.

Malin är klart nöjd med kursen och det kompetenslyft som den bidragit med. Den har definitivt ökat förståelsen för olika delar inom cirkulär ekonomi med dess komplexitet. Hon förklarar att kursen gav henne substans och det ramverk hon behöver för att strukturera informationen och en bra bild av hur forskningsfältet ser ut generellt.

- Kursen har en väldigt bra sammansättning av olika typer av moment och många intressanta föreläsare. Vi jobbade igenom frågeställningar, hade diskussioner i grupp som gav väldigt mycket. Jättespännande utbyte av idéer och kunskap. Projektarbetena gav väldigt bra förståelse för olika typer av affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.

Malin har redan stor nytta av kursen, framför allt i yrkeslivet där hon använt sig av den nyvunna kunskapen i utbildningar och presentationer som hon själv hållit.

- Privat har den gett mig en del tankeställare, incitament till återbruk. Framför allt att fundera och välja rätt affärsmodell när jag väljer en ny produkt eller vara jag vill ha. Att fundera några varv extra om jag exempelvis kan hyra, leasa eller låna.

Malin poängterar att det är bråttom att få till den här omställningen för en cirkulär och hållbar framtid. Hon vill gärna vara med och påverka utvecklingen, vilket måste ske nu.

- Jag rekommenderar gärna kursen till andra, absolut! Det är en alldeles utmärkt kurs för att lära sig både en del generellt om klimatfrågan, men också om hur ett företags affär kan utvecklas i en mer cirkulär riktning. Den här kursen ger jättemycket.

Text: Stefan Holgersson

Lyssna på Malin

Video

Kontakt

Läs kursen Cirkulär ekonomi i teori och praktik

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.