Kompetenshöjare på många plan för Daniel

”Kursen är lärorik, intressant och utmanande på samma gång. Bra föreläsare med spetskompetens plus att vi knöt nya kontakter med kollegor från helt andra branscher då vi arbetade tillsammans i grupper.”

Daniel Jedfelt bevakar och driver energifrågor för Kalmar Energi Daniel Jedfelt jobbar på Kalmar Energi

Daniel Jedfelt bevakar och driver energifrågor för Kalmar Energi där han är med i koncernledningen. Han är positiv till kursen som han rekommenderar starkt för alla som är intresserade av att förstå mer om vad cirkulär ekonomi innebär. 

- Jag lärde mig mycket nytt och fick personliga insikter om hur hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi påverkar samhället i stort och den utveckling vi har framför oss. Den bidrog både till kunskapsökning för mig personligen och till praktisk nytta i yrkeslivet. Det var en bra kombination, som blev uppenbar under kursens gång.

Kursen har mer än väl infriat Daniels förväntningar. Han tycker att kursledarna var pålästa och duktiga. Och att det fungerade jättebra med helt distansförlagd utbildning. 

- Jag har fått bra koll på var forskningsfronten ligger i många frågor. Jag fick sätta mig in i relativt ny forskning inom cirkulär ekonomi och tillämpa det på olika samhällsfrågor som vi har idag. Både teoretisk kunskap och praktiskt lärande.

Daniel framhåller att kursen ger ökad medvetenhet både för åt vilket håll man vill driva utvecklingen i företag och hur man kan bidra privat och vad som då krävs. 

- Kursen var en kompetenshöjare på många plan och gav nya insikter. Exempelvis var jag delaktig i en grupp som arbetade med utmaningarna inom textilindustrin, som för mig var ett helt nytt område. Jag inser nu vilken stor miljöfråga det är med mode och kläder, hur vår konsumtion av textilier och framför allt kläder påverkar miljön.

Daniel säger att han nu är betydligt mer förberedd för en hållbar och cirkulär framtid. Han inser samtidigt hur mycket det kommer att krävas av både samhälle och företag för att ta sig dit. 

- Man kan påverka både som yrkesarbetande och som privatperson. Den stora utmaningen som slår mig är människornas beteende i det privata. Det är där svårigheterna ligger i att förändra. Exempelvis semesterresor, klädkonsumtion, vilken mat man äter och hur man väljer att bo. Alla sådana saker påverkar hållbarhet och möjlighet till cirkulär ekonomi. Det är genom sina egna val man har störst möjlighet att påverka för en annan utveckling framåt.

Text: Stefan Holgersson 

Lyssna på Daniel

Kontakt

Läs kursen Cirkulär ekonomi i teori och praktik

Senaste nytt från LiU