25 januari 2024

Fyra Malmstensalumner har tilldelats stipendier från Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse. De prisas för sina examensarbeten och stipendierna delades ut under examenshögtiden på Konstakademien i Stockholm.

Den lilla svarta

Caroline Alm Berglind har med säker blick för det konstnärliga i både visuell gestaltning och möbler, lyft fram ”Den lilla svarta” ur historiens garderob. 
Det är ett av modevärldens mest klassiska plagg och utvecklades på 1950-talet som ett praktiskt basplagg för situationer där en viss representativitet är önskvärd. Såväl färg- och formmässigt som funktionsmässigt, låter hon den bli utgångspunkt för en sittmöbel tänkt att fungera i olika sammanhang.

Motivering: Caroline får stipendiet för att hon med kreativ blick och konstnärlig höjd sökt inspiration inom ett angränsande område – modedesign och tillskärning – och därigenom visat vad en gränsöverskridande och personligt färgad omvärldsanalys kan betyda för utvecklingen av form och funktion i en tid då AI vinner mark.

Lärande på lika villkor

Josefine Borgelind Kaiser har under sin utbildning etablerat ett nära samarbete med forskning inom pedagogik och den fysiska utformningen av en klassrumsmiljö som tillåter alternativt sittande och friare rörelsemönster. Hon har med egen erfarenhet som bas och med lyhördhet för ett dagsaktuellt problem gripit sig an ett stort och svårt ämne med energi, lust och övertygelse.

Motivering: Josefine får stipendiet för att hon med trovärdighet och övertygelse, i nära samverkan med aktuell vetenskaplig forskning i omvärlden, identifierat och undersökt ett problem med betydelse för skolans möjligheter att ge alla barn förutsättningar för ett lärande på i rimligaste mån lika villkor.

Skaparlust och bejakande av rötter

Fix Stig Flink, med rötter i en by i Rättviks socken, levererade sitt gesällarbete med formgivning delvis inspirerat av hembygdens traditionella dalskåp. Genom sitt gesällarbete visade han sig fullfjädrat kompetent som möbelsnickare. I sitt examensarbete gör han ett omtag: samma skåp – fast gjort som om han fick göra det i den tradition som utvecklats i hembygden sedan 1700-talet. Varje moment och varje val motiverar han och genom processen känner han skaparlusten återvända. Samtidigt bekräftar han sin identitet och samlar kraft genom att få bejaka sina egna rötter.

Motivering: Stig får stipendiet för att han genom sitt examensarbete på ett konstruktivt sätt och i positiv bemärkelse ifrågasatt det inom möbelsnickerihantverket vedertagna och samtidigt undersökt och gestaltat sin egen identitet genom en process där form, hantverk och innehåll går hand i hand.

Bidrag till en hållbar möbelkultur

Charlotte Samuelsson har tagit sig an en designklassiker, Källemo-stolen NON, formgiven av den danska designbyrån Komplot år 2000. Med sin strama form och raka linjer, lämpade den sig för en undersökning av hur en uppgradering av en befintlig möbels uttryck och komfort kan göras med utgångspunkt i en tapetserares förmågor, färdigheter, material och tekniker.

Motivering: Charlotte får stipendiet för att hon i en tid med fokus på återbruk och reparerbarhet och med hantverksteknisk kunskap, kombinerad med formkänsla, bidrar till en hållbar möbelkultur inom ett område, möbeltapetsering, där möjligheterna för uppgradering är stora och där kravet på hantverksmässighet alltjämt är avgörande.

Stipendieutdelning på Konstakademien

Stipendierna på 40 000 kronor, delades ut av Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne från Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse. Stipendiet som ligger inom ramen för John Mattson-stiftelsens donation, syftar till att skapa incitament för utvecklingen av excellenta examensarbeten.

Stipendieutdelningen ägde rum på Konstakademien i Stockholm i samband med Malmstens examenshögtid den 7 december 2023. Samtliga stipendiater har tagit sin kandidatexamen under 2023: Caroline Alm Berglind och Josefine Borglind Kaiser i Möbeldesign, Fix Stig Flink i Möbelsnickeri och Charlotte Samuelsson i Möbeltapetsering.

Läs mer om våra kandidatprogram

Senaste nytt från LiU

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.