19 februari 2023

Är du intresserad av att forska kring rättvis klimatomställning? Bli doktorand i forskarskolan Just Transitions! Doktoranderna fokuserar på ledning och organisering för en rättvis klimatomställning och arbetar tvärdisciplinärt, tillsammans med en offentlig aktör, på ett av partneruniversiteten Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet eller Linköpings universitet.

En grupp, sedd ovanifrån, arbetar vid ett bord Jonas Järmen

I forskningsprojekten ska doktoranderna utveckla kunskap om de förutsättningar och förmågor som krävs för samverkan, ledning och styrning mot ett klimaträttvist samhälle.

Doktoranderna rekryteras inom universitetsämnen med olika kopplingar till den övergripande utmaningen kring en rättvis klimatomställning.

Inom forskarskolan kommer de att interagera direkt med omställningsprocesser i Göteborgs stad, Linköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland eller Västra Götalandsregionen. I respektive projekt, tar doktoranden sin utgångspunkt i ett universitetsämne. Partneruniversiteten erbjuder följande ämnesingångar:

  • Chalmers tekniska högskola: arkitektur
  • Göteborgs universitet: företagsekonomi, respektive samhällsvetenskapliga miljöstudier
  • Linköpings universitet: design, socialt arbete, respektive teknik och social förändring

De lokala omställningsprocesserna utforskas sedan genom fyra teman, vilket är den gemensamma basen för alla doktorander. De fyra temana berör konflikter och dilemman i stadsplanering och beslutsfattande för rättvisa klimatomställningar; begreppet ’rättvisa’ som utgångspunkt för urbana och regionala klimatomvandlingar; gränsöverskridande metoder för forskning och omställning; och kapacitet och kompetens för en urban klimaträttvis omställning. 

Sök en doktorandtjänst!

 

Här hittar du mer information om de sju tjänsterna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.