19 februari 2023

Är du intresserad av att forska kring rättvis klimatomställning? Bli doktorand i forskarskolan Just Transitions! Doktoranderna fokuserar på ledning och organisering för en rättvis klimatomställning och arbetar tvärdisciplinärt, tillsammans med en offentlig aktör, på ett av partneruniversiteten Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet eller Linköpings universitet.

En grupp, sedd ovanifrån, arbetar vid ett bord
Jonas Järmen

I forskningsprojekten ska doktoranderna utveckla kunskap om de förutsättningar och förmågor som krävs för samverkan, ledning och styrning mot ett klimaträttvist samhälle.

Doktoranderna rekryteras inom universitetsämnen med olika kopplingar till den övergripande utmaningen kring en rättvis klimatomställning.

Inom forskarskolan kommer de att interagera direkt med omställningsprocesser i Göteborgs stad, Linköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland eller Västra Götalandsregionen. I respektive projekt, tar doktoranden sin utgångspunkt i ett universitetsämne. Partneruniversiteten erbjuder följande ämnesingångar:

  • Chalmers tekniska högskola: arkitektur
  • Göteborgs universitet: företagsekonomi, respektive samhällsvetenskapliga miljöstudier
  • Linköpings universitet: design, socialt arbete, respektive teknik och social förändring

De lokala omställningsprocesserna utforskas sedan genom fyra teman, vilket är den gemensamma basen för alla doktorander. De fyra temana berör konflikter och dilemman i stadsplanering och beslutsfattande för rättvisa klimatomställningar; begreppet ’rättvisa’ som utgångspunkt för urbana och regionala klimatomvandlingar; gränsöverskridande metoder för forskning och omställning; och kapacitet och kompetens för en urban klimaträttvis omställning. 

Sök en doktorandtjänst!

 

Här hittar du mer information om de sju tjänsterna

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.