16 april 2024

I ett samarbete mellan Linköpings universitet och Midsummer, en svensk tillverkare av tunnfilmssolceller, har solceller donerats för att driva fram studentprojekt inom avancerad flygteknik.

Autonom el-flygplan med solcellerna på flygplanets vingar.
Flygplanet är autonomt och kontrolleras från en bärbar dator. Den nya vingen representerade en betydande förbättring i effekt jämfört med en tidigare version med kiselceller.

En person står och ler, modellflygplan i bakgrund
David Lundström, universitetslektor vid avdelningen Fluida och mekatroniska system, LiU.
 – Jag letade efter ett svenskt företag som tillverkar solceller och som skulle passa för vårt studentprojekt. Midsummer nappade på min idé och valde att stödja oss, berättar universitetslektor David Lundström vid Linköpings universitet.

Med Midsummers donation av solceller har studenterna fått möjligheten att testa och integrera denna teknik i sina prototyper. Genom att integrera solcellerna på flygplanets vingar har man kunnat utforska potentialen av solenergi som en energikälla för autonomt flyg.

 

Erik Olsson.
Erik Olsson, affärsutvecklingschef på Midsummer.
– Vi är väldigt glada att kunna samverka med en ledande forskningsmiljö som Linköpings universitet. Vi vill både bidra till den viktiga forskningen kring framtidens el-flyg samtidigt som vi kan påvisa nya tillämpningar för våra solcellers där dess unika egenskaper i form av låg vikt, hållbarhet samt flexibilitet kommer till användning. Företag och akademi kan gemensamt driva utvecklingen av ny teknik och att studenter på riktigt får jobba med framtidens hållbara lösningar, säger Erik Olsson, affärsutvecklingschef på Midsummer.

 Provflygningen ägde rum på hösten, så det kommer att krävas ytterligare tester under sommaren för att fastställa den exakta flygtiden. Vid idealiska förhållanden bör solcellerna leverera en laddningseffekt ungefär motsvarande förbrukningen. 

Autonom el-flygplan med solcellerna på flygplanets vingar.

Tunnfilmspanelerna har visat sig vara effektiva och robusta, vilket är viktiga egenskaper för flygplansapplikationer.

– Den nya vingen med solpaneler från Midsummer var betydligt effektivare än tidigare tester vi gjort med kiselpaneler. De är också mycket robusta och deras flexibilitet gjorde att de elegant kunde integreras längs med vingens välvda ovansida, säger David Lundström. 

Denna donation har inte bara möjliggjort för studenterna att arbeta med den senaste tekniken, utan också bidragit till förstudier för autonomt flygplan med solpaneler. 

– Den här typen av farkoster är intressanta för att exempelvis upptäcka skogsbränder sommartid, vilket ansluter till forskningsprojekt vi har inom området. Den praktiska nyttan av solcellerna blir då som en ’range extender’ som möjliggör en längre flygtid/flygsträcka än ren batteridrift, säger David Lundström, universitetslektor, Linköpings universitet.

Detta samarbete mellan akademin och näringslivet är viktigt för att främja innovation och forskning. Genom att ge studenterna tillgång till avancerad teknik och resurser, som i fallet med Midsummers donation av solceller, skapas en miljö där nya idéer kan utvecklas och där nästa generations forskare och ingenjörer kan utveckla nyskapande lösningar för framtidens utmaningar.

Kontakt

Forskning inom flygteknik på LiU

Samverka för en hållbar framtid

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.