22 augusti 2022

Med rådande klimathot, höga elpriser och gasbrist i Europa har alternativa lösningar för el och uppvärmning blivit högaktuellt. Att hushålla med el genom lokala energigemenskaper kan bli en viktig pusselbit för framtiden. Nu har forskare vid Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en enkel och bred introduktion till konceptet i form av en broschyr.

Tecknade figurer illustrerar hur en lokal solelgemenskap kan se ut.

I projektet ”Lokala solelgemenskaper – en väg mot stärkt energidemokrati?” undersöker forskare vid Linköpings universitet (LiU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vilka drivkrafter som finns för lokala aktörer att starta och driva lokala så kallade solelgemenskaper och vilka hinder som kan uppstå. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Lokala energigemenskaper innebär att lokala aktörer tillsammans producerar, lagrar och delar förnyelsebar energi, exempelvis el från solen. Aktörerna kan vara hushåll, små företag, föreningar eller kommuner i olika konstellationer. Energigemenskaper har potential att bidra till miljömässiga och sociala hållbarhetsmål, exempelvis genom att göra energisystemet mer demokratiskt, minska motståndet mot förnyelsebar energiproduktion och stärka den sociala sammanhållningen.

– Lokala energigemenskaper får inte vara vinstdrivande utan syftar till att nå andra värden än ekonomiska, såsom att ge enskilda medborgare större inflytande i energisystemet och en större roll i energiomställningen, säger Fredrik Envall, postdoktor vid Tema Miljöförändring.

Trots dessa fördelar finns det tydliga tecken på att lokala energigemenskaper marginaliseras, något som EU nu vill ändra på. I det så kallade “Ren energipaketet”, som antogs av Europaparlamentet våren 2019, åläggs medlemsstaterna att aktivt undanröja hinder för lokala energigemenskaper att framgångsrikt producera, lagra och dela förnyelsebar energi.

I forskningsprojektet som ska pågå till 2023 så är forskarna är särskilt intresserade av att studera olika sätt att organisera lokala solelgemenskaper. För att den kunskap som produceras inom projektet ska bli användbar i praktiken görs mycket av forskningen i samverkan med lokala & regionala aktörer runtom i landet.

– Ur ett större perspektiv kräver den eskalerande klimatkrisen, stigande energipriser och beroende av fossil energi från odemokratiska stater att energisystemet på ett snabbt och genomgripande sätt ställs om. Här kan energigemenskaper bli ett viktigt verktyg för att säkerställa att denna omställning blir rättvis och inkluderande.

Ni har nyligen satt samman en broschyr som förklarar konceptet. Varför gjorde ni det?

– I forskningsprojektet har vi arrangerat en serie workshops för att identifiera hinder för energigemenskaper samt hur dessa kan undanröjas eller navigeras. I det nätverket såg flera personer behov av en enkel text att använda under Almedalsveckan, i andra kontakter och aktiviteter. Vi sammanställde insikterna från workshopserien i broschyren, tillsammans med avsnitt som enkelt beskriver energigemenskaper så att alla kan förstå.

Ladda ner broschyren "Lokala energigemenskaper"

Kontakt

Om forskningsprojektet

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.