Välkomna till ny termin

Nu börjar vårterminen 2023 och för inspiration inför din teknikundervisning har vi tagit fram flera olika material genom åren. Du hittar något för alla årskurser, allt med anknytning till teknikundervisningens bredd.

Flicka tittar in i kameran och har hörlurar på sig. Unsplash

CETIS arbetar aktivt för att utveckla inspirations- och undervisningsmaterial för tekniklärare. Materialen är i första hand inte enskilda lektionsidéer utan tänkta för att långsiktigt arbeta med teknikundervisning där progressionen blir tydlig. 

 

200 timmar Teknik i grundskolan - men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik hur man kan använda de 200 timmarna fördelat på nio årskurser.

 

Teknik i förskolan är ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt.

 

Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.

 

Från ved till www är ett undervisningsmaterial som har sin grund i Jan Garnerts skrift Från ved till www – när framtiden blev elektrisk. Det riktar sig främst till lärare i Teknik för årskurs 7–9.

 

Mycket av innehållet i Globala målen kräver teknikkunskaper. Det här är ett inspirationsmaterial om hur teknikundervisningens kunskapsinnehåll kan vara del av Globala målen för hållbar utveckling.

LYFTIS är ett fritt stödmaterial för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Långsiktigt stärker upplägget kompetens, förutsättningar och undervisning. Genom LYFTIS kan skolor aktivt arbeta för att kontinuerligt utveckla sin teknikundervisning.

Röda tråden är ett CETIS-dokument med syfte att att beskriva sådant som uttolkas som teknikundervisningens kärna och som därigenom följer med och utvecklas i teknikundervisning från första åren i förskolan till och med teknikprogrammet på gymnasiet.


 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU