10 augusti 2023

Nu är vi tillbaka till nytt läsår! Vi erbjuder inspiration inför din teknikundervisning och vi har tagit fram flera olika material genom åren. Du hittar något för alla årskurser, allt med anknytning till teknikundervisningens bredd.

Flicka tittar in i kameran och har hörlurar på sig. Unsplash

CETIS arbetar aktivt för att utveckla inspirations- och undervisningsmaterial för tekniklärare. Materialen är i första hand inte enskilda lektionsidéer utan tänkta för att långsiktigt arbeta med teknikundervisning där progressionen blir tydlig. 

 

200 timmar Teknik i grundskolan - men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik hur man kan använda de 200 timmarna fördelat på nio årskurser.

 

Teknikområden för förskolan är ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt.

 

Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.

 

Från ved till www är ett undervisningsmaterial som har sin grund i Jan Garnerts skrift Från ved till www – när framtiden blev elektrisk. Det riktar sig främst till lärare i Teknik för årskurs 7–9.

 

Mycket av innehållet i Globala målen kräver teknikkunskaper. Det här är ett inspirationsmaterial om hur teknikundervisningens kunskapsinnehåll kan vara del av Globala målen för hållbar utveckling.

LYFTIS är ett fritt stödmaterial för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Långsiktigt stärker upplägget kompetens, förutsättningar och undervisning. Genom LYFTIS kan skolor aktivt arbeta för att kontinuerligt utveckla sin teknikundervisning.

Röda tråden är ett CETIS-dokument med syfte att att beskriva sådant som uttolkas som teknikundervisningens kärna och som därigenom följer med och utvecklas i teknikundervisning från första åren i förskolan till och med teknikprogrammet på gymnasiet.


 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.