08 januari 2024

Nu är vi tillbaka efter julledighet! Vi hoppas du hittar inspiration inför din teknikundervisning, kanske genom något eller några av de inspirationsmaterial vi tagit fram. Du hittar något för alla årskurser, allt med anknytning till teknikundervisningens djup och bredd.

Flicka tittar in i kameran och har hörlurar på sig.
Unsplash

CETIS arbetar aktivt för att utveckla inspirations- och undervisningsmaterial för tekniklärare. Materialen är i första hand inte enskilda lektionsidéer utan tänkta för att långsiktigt arbeta med teknikundervisning där progressionen blir tydlig. 

 

200 timmar Teknik i grundskolan - men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i Teknik hur man kan använda de 200 timmarna fördelat på nio årskurser.

 

Teknikområden för förskolan är ett koncept med syfte att inspirera till att ytterligare utveckla arbetet med teknik i förskolan. Att på ett naturligt sätt prata om teknik i förskolan behöver inte vara krångligt och svårt.

 

Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.

 

Från ved till www är ett undervisningsmaterial som har sin grund i Jan Garnerts skrift Från ved till www – när framtiden blev elektrisk. Det riktar sig främst till lärare i Teknik för årskurs 7–9.

 

Mycket av innehållet i Globala målen kräver teknikkunskaper. Det här är ett inspirationsmaterial om hur teknikundervisningens kunskapsinnehåll kan vara del av Globala målen för hållbar utveckling.

LYFTIS är ett fritt stödmaterial för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Långsiktigt stärker upplägget kompetens, förutsättningar och undervisning. Genom LYFTIS kan skolor aktivt arbeta för att kontinuerligt utveckla sin teknikundervisning.

Röda tråden är ett CETIS-dokument med syfte att att beskriva sådant som uttolkas som teknikundervisningens kärna och som därigenom följer med och utvecklas i teknikundervisning från första åren i förskolan till och med teknikprogrammet på gymnasiet.


 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.