Starta året med ny kunskap och inspiration

Som yrkesverksam som möter barn i ditt yrke eller tar beslut som rör barn och unga är din kunskap viktig. Viktig för att kunna upptäcka, bemöta och i vissa fall behandla barn och unga som utsatts för våld och övergrepp.

Skolbarn i korridor sett bakifrån Klaus Vedfelt

Med Barnafrid kan du uppdatera dina kunskaper och få ny inspiration till ditt arbete. Vi startar året med flera digitala och kostnadsfria föreläsningar.

20 januari 2023
kl. 12.00 – 12.40  Online
Inspirationslunch: Reflektioner och erfarenheter kring hur man kan hantera och förebygga våld mellan barn och unga. 
Anmäl dig här

7 februari 2023
kl. 15.30 – 16.30  Online
Barnafrid talks: Hur påverkas barn av att bevittna våld? Kort- och långsiktiga konsekvenser.
Anmäl dig här

17 februari 2023
kl. 12.00 – 12.40 Online
Inspirationslunch: Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer.
Anmäl dig här

21 februari 2023
kl 08.30 – 12.00 Online
Utbildningsdag om barn och unga med sexuella beteendeproblem
Anmäl dig här

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU